วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.แจงยอดเงินสมทบกองทุนชาวนาวันที่9 รวม 846 ล้าน

ธ.ก.ส.แจงยอดเงินสมทบเข้ากองทุนชาวนาวันที่ 9 รวม 846 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งยอดเงินฝากสมทบเข้ากองทุนช่วยชาวนา ณ เวลา 15.40 น. วันนี้ รวม 846,289,403.13 บาท โดยแบ่งเป็น ยอดเงินสมทบเข้ากองทุนประเภทที่ 1 (บริจาค) จำนวน 18,800,590.61 บาท, ยอดเงินสมทบเข้ากองทุนประเภทที่ 2 คืนเงินต้น แต่ไม่มีผลตอบแทน จำนวน 579,658,017.26 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนประเภทที่ 3  คืนต้น และได้รับผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี จำนวน 247,830,795.26 บาท.

ธ.ก.ส.แจงยอดเงินสมทบเข้ากองทุนชาวนาวันที่ 9 รวม 846 ล้านบาท... 12 มี.ค. 2557 18:15 12 มี.ค. 2557 18:53 ไทยรัฐ