วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยิ่งลักษณ์' นํ้าตาคลอ วอนขอควายุติธรรมถูกตัดสิทธิ์ ปม.2 ลล.

นายกฯ น้ำตาคลอเสียงสั่นขอความยุติธรรม-ความเห็นใจ หากถูกร้องตัดสิทธิ์จาก ก.ม.กู้เงิน 2 ลล.ที่ศาล รธน.ตีตก เหตุขัด รธน. ชี้อยากให้มองเจตนารมณ์มากกว่าข้อกฎหมาย บอกเสียดายแทนประเทศ เตรียมถกกฤษฎีกาหาทางออก ...

วันที่ 12 มี.ค.57 ที่ว่าการทำอำเภอบ้านแท่น .ชัยภูมิ ..ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญว่า วันนี้ที่ได้รับข่าวเป็นเรื่องของการแถลงผล ยังไม่ได้รับฟังเนื้อหาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ คงต้องรอผล อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดจะขอแถลงอีกครั้ง เสียดายรัฐบาลทำอย่างเต็มที่แล้ว ที่เราอยากเห็นประเทศของเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพราะตั้งแต่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก็จะเห็นว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นรองเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมา ก็เป็นอีกหนึ่งส่ิงที่เสียดายกับการที่เราควรได้พัฒนาให้เราสามารถที่จะก้าวนำในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน และการที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการลงทุนในประเทศภูมิภาค ก็ถือว่าเราทำอย่างเต็มที่แล้ว

เมื่อถามว่าโครงการนี้จะมีการเดินหน้าต่อไป โดยทำให้ถูกต้องตามระเบียบการ นายกฯ ตอบว่า คงต้องดูผลศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่า จะมีทางออกให้ทำต่ออย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นในส่วนที่รัฐบาลใหม่จะรับไป หวังว่ารัฐบาลใหม่จะนำความต้องการและปัญหาในเรื่องของโครงสร้างประเทศไปสานต่อ เพราะที่จริงแลัว เป็นโครงการของทุกคน ไม่ได้เป็นโครงการของรัฐบาลคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นโอกาสของประเทศ ที่เราคิดว่าประเทศขาดความต่อเนื่องอย่างทุกครั้งที่เราไปลงพื้นที่ก็จะเห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานนั้นถ้าจะรองบประมาณในแต่ละปี

ลำพังในส่วนงบประมาณที่ใช้จ่าย ทั้งด้านพัฒนาทางสังคม การศึกษา ถนนที่ชำรุด เนื่องจากอายุการใช้งาน และอุทกภัยต่างๆ ตรงนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ เพราะฉะนั้น การที่เราจะคิดว่า เราจะใช้งบประมาณปกติในการเชื่อมโยงโครงสร้างต่างๆ ให้เสร็จก็ต้องล่าช้าออกไป ก็คงอยู่ที่รัฐบาลใหม่นำไปพิจารณาว่า จะพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างไร การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมก็เป็นอีกโจทย์หนึ่ง ของโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องช่วยลด อย่างวันนี้ที่มา จ.ชัยภูมิ ก็จะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆ ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างมากมาย

เมื่อถามว่า มีการถามถึงความรับผิดชอบของรัฐบาล เพราะโครงสร้างไม่สามารถเดินหน้าไปได้ จากกรณี พ...กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนของ พ...นี้ เราก็ได้เสนอต่อรัฐสภา ซึ่งก็มีการพิจารณาในชั้นรัฐสภา และก็ทำตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งต้องรอคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการก่อน และจะหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาในการที่จะดำเนินการต่อไป

เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นถอดถอนนายกฯ ในเรื่องนี้รูัสึกกังวลหรือ ..ยิ่งลักษณ์ กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาคลอว่า ตนเจอมาทุกรูปแบบแล้ว ไม่ว่ากลไกต่างๆ อยากขอว่า อย่างน้อยให้เรามีความยุติธรรมอยู่ในสังคม เรามีหลักเมตตาธรรมที่ให้ทุกคนที่คิดว่า เราทำเพื่อประเทศ อยากให้มองที่เจตนา อย่ามองการใช้ข้อกฎหมายเป็นข้อเพื่อที่จะลิดรอน หรือเป็นข้อที่จะไปตัดสิทธิ์ของทุกคนเลย แล้วอย่างนี้เราจะไปกันลำบาก พัฒนาประเทศต่างๆ ก็ลำบาก เพราะถ้าเรามุ่งแต่ทำทุกอย่างใช้ข้อกฎหมายในการที่จะตัดสิทธิ์โดยไม่มองถึงเจตนารมณ์เบื้องต้น เราหวังว่าจะได้รับความเข้าใจว่า เราจะได้รับความยุติธรรมและความเห็นใจ

เมื่อถามว่า แสดงว่า วันนี้นายกฯ ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่หรือไม่ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว นายกฯ สวมสร้อยสันติภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการของ น..ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น นายกฯ และทีมงานนายกฯ ทีมรักษาความปลอดภัย ได้สวมสร้อยคอสัญลักษณ์สันติภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป จ.ลำปาง เมื่อครั้งที่นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนายกฯ เห็นว่ามีความหมายดี และใกล้วันสตรีสากล น่าจะเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงพลังสตรี ในของเรื่องสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากปัจจุบันเรื่องของสิทธิเสรีภาพถูกลิดรอน ถูกจำกัดสิทธิ์ในการแสดงออก อยากให้ทำในลักษณะคล้ายกับการจุดเทียน

ขณะที่ น..ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า สร้อยคอที่ใส่อยากจะสื่อถึงสันติภาพ เราอยากเห็นสัญลักษณ์ของสันติภาพนี้เกิดขึ้น คำว่าสันติภาพในความหมายของตนไม่ไดัมองแค่ว่า สันติภาพนั้นคือการที่เราอยู่กันอย่างสงบโดยไม่ใช่กำลังรุนแรง แต่สันติภาพนี้อยากให้สื่อไปถึงการที่เราต้องให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค การดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้หลักการดูแล หลักเมตตาธรรม หลักอาทรเป็นจุดยึดโยงความสันติ ความสงบ ในใจของของคนไทยทุกคน

 

ทั้งนี้ สร้อยดังกล่าวทำจากเชือกสีดำ ขณะที่สัญลักษณ์สันติภาพทำการพลาสติก โดยตัวสัญลักษณ์มาจากการผสมกันระหว่างตัวอักษร N และอักษร D ที่ย่อมาจาก Nuclear Disarmament รวมกันกลายเป็นสัญลักษณ์ดังกล่าวส่วนวงกลมรอบนอกเปรียบเสมือนโลก.

นายกฯ น้ำตาคลอเสียงสั่นขอความยุติธรรม-ความเห็นใจ หากถูกร้องตัดสิทธิ์จาก ก.ม.กู้เงิน 2 ลล.ที่ศาล รธน.ตีตก เหตุขัด รธน. ชี้อยากให้มองเจตนารมณ์มากกว่าข้อกฎหมาย บอกเสียดายแทนประเทศ เตรียมถกกฤษฎีกาหาทางออก ... 12 มี.ค. 2557 17:36 12 มี.ค. 2557 18:54 ไทยรัฐ