วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งสั่งพักใบอนุญาต เหตุคนขับรถตู้ทำร้ายผู้โดยสาร

ขนส่งทางบก สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ขับรถประมาท หวาดเสียว ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร ระบุ คันที่เกิดเหตุเป็นรถโดยสาร สาย 978 กรุงเทพฯ-หัวหิน...

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าตามที่มีข่าวว่า เกิดเหตุการณ์ผู้ขับรถตู้โดยสารประจำทางขับรถด้วยความประมาทหวาดเสียว และได้ทำร้ายร่างกายผู้โดยสารที่ทำการทักท้วงพฤติกรรม ดังกล่าวนั้น กรมการขนส่งทางบกได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ารถตู้โดยสารประจำทางคันที่เกิดเหตุ เป็นรถโดยสารประจำทางร่วมบริการของบริษัทขนส่ง จำกัด สายที่ 978 กรุงเทพฯ-หัวหิน (ข) หมายเลขทะเบียน 14-5570 กทม. ผู้ขับรถตู้คันดังกล่าวชื่อ นายบุญสม เก่งกาจ อยู่บ้านเลขที่ 40 ถนนเพชรพลี ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ชนิดที่ 2 เลขที่ 1กจ.00082/56 ซึ่งใบอนุญาตขับรถจะสิ้นอายุในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น จึงได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา ไปดำเนินการติดตามตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวมาลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เนื่องจากมีพฤติกรรมขับรถประมาท-หวาดเสียว เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และขณะนี้ได้สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถแล้ว

นายอัฌษไธค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขนส่งทางบกได้มีมาตรการเข้มงวดตรวจจับรถตู้โดยสารสาธารณะที่กระทำผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบก ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะตามจุดต่างๆ มาโดยตลอด รวมทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ซักซ้อมทำความเข้าใจกับ ผู้ประกอบการขนส่งเจ้าของรถ และพนักงานขับรถตามคิวรถตู้ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดทำสติกเกอร์ ประชาสัมพันธ์ไว้ภายในตัวรถเพื่อให้ผู้โดยสารพิทักษ์สิทธิของตนเองอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการซึ่งสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถ ต้องเป็นทะเบียนสีเหลือง ตัวเลขและตัวอักษรสีดำ ด้านข้างมีเครื่องหมายแสดงการเข้าร่วมกับขสมก. หรือ บขส. ชื่อเส้นทาง พร้อมระบุจำนวนที่นั่งให้ชัดเจนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็น รถตู้โดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสารแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร รถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ระบุรายละเอียดของรถตู้โดยสารสาธารณะให้ชัดเจน เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล ผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ใช้ในการใช้บริการ เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ต่อไป.

ขนส่งทางบก สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ขับรถประมาท หวาดเสียว ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร ระบุ คันที่เกิดเหตุเป็นรถโดยสาร สาย 978 กรุงเทพฯ-หัวหิน... 12 มี.ค. 2557 16:39 12 มี.ค. 2557 18:40 ไทยรัฐ