วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสงาน'ร้อนนี้ ที่เมืองเลย'

ททท.เลย กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิญชวน นักท่องเที่ยวมาสัมผัส จ.เลย หน้าร้อน ในงาน"ร้อนนี้ ที่เมืองเลย"รับประกันทุกพื้นที่มีความสวยงาม น่าเที่ยว รวมถึงการลดดราคาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ...

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.57 น.ส.ยุพา ปานรอด ผอ.ททท.เลย กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เที่ยวช่วงฤดูร้อนกระตุ้นการท่องเที่ยว “ร้อนนี้...ที่เมืองเลย” โดยจังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความสวยงามของพื้นที่แตกต่างกันตามฤดูกาลและช่วงเวลา จังหวัดเลยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีแหล่งท่องเที่ยวที่ความสวยงาม สงบ นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน “ร้อนนี้...ที่เมืองเลย” มีพันธุ์ไม้หลากหลายให้ท่านได้ถ่ายรูปอวดภาพในสื่อ online ได้แก่ กล้วยไม้หายาก กุหลาบพันปีสีขาว ฯลฯ อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำโขง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาคลายร้อน พักผ่อนรับอากาศสบายๆ ริมแม่น้ำโขง มีถนนคนเดินที่เป็นที่พบปะ และถ่ายรูปส่งให้เพื่อนอิจฉา และบรรยากาศของการใส่บาตรข้าวเหนียวในตอนเช้าที่หาชมได้ยากนอกจากที่หลวงพระบาง ในช่วงฤดูร้อนที่พักในเชียงคานในวันธรรมดาจะพร้อมกันลดราคา 40 – 50 % ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนอย่างสบายในราคาถูก และนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็จะไม่หนาแน่น งานประเพณีสงกรานต์ เมืองเชียงคาน ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2557 กิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ ซึ่งในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือในเรื่องการจราจร การจอดรถ ในช่วงมีกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาจราจร และการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน อำเภอหนองหิน สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย)

ผอ.ททท.เลย กล่าวด้วยว่า แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายของการเดินทางท่องเที่ยวกับ จิตนาการของความมหัศจรรย์ป่าหิน คือ วนอุทยานสวนหินผางาม ที่อำเภอหนองหิน มีความหลากหลายในการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ของป่าหิน การทำเกษตรปลอดสารพิษ การเลี้ยงผึ้ง และจำหน่ายน้ำผึ้ง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น ภูป่าเปาะ และมีน้ำตกสวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวอากาศร้อน ๆ เช่น น้ำตกเพียงดิน น้ำตกสวนฮ่อม ฯลฯ อำเภอนาแห้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ราบสูงมีภูเขาจำนวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และมีการท่องเที่ยวทางด้านการเกษตร มีประเพณีที่สวยงามของท้องถิ่น เป็นความร่วมมือ ความสามัคคี และความศรัทธาของชาวอำเภอนาแห้ว ประเพณีสงกรานต์และแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา มีวัดโพธิชัย มีรูปแบบของวิหารที่สวยงาม มีพระธาตุดินแทน เป็นเครื่องหมายของความศรัทธาของชาวบ้านที่สืบต่อกันมา นอกจากนี้ยังมีพืชการเกษตรการปลูกแมคคาเดเมีย สตรอเบอร์รี่ พืชเมืองหนาว เป็นของฝาก OTOP ห้าดาว ซื้อกลับบ้าน อำเภอด่านซ้าย ถือได้ว่าเป็นพื้นที่แรกและจุดสุดท้ายของการเดินทางมาและออกจากจังหวัดเลย นอกจากนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง ได้แก่ พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพธิ์ชัย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชาวเมืองเลย ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% .

ททท.เลย กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิญชวน นักท่องเที่ยวมาสัมผัส จ.เลย หน้าร้อน ในงาน"ร้อนนี้ ที่เมืองเลย"รับประกันทุกพื้นที่มีความสวยงาม น่าเที่ยว รวมถึงการลดดราคาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ... 12 มี.ค. 2557 15:49 13 มี.ค. 2557 09:34 ไทยรัฐ