วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย'น้ำนมแม่'คุณค่าสูง แนะควรให้นมลูกน้อยถึง 2 ขวบ

กรมการแพทย์ชี้เด็กป่วยได้รับนมแม่ไม่ถึงร้อยละ 50 ระบุตั้งคลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความรู้แก่แม่และครอบครัวที่มารับบริการหลายรูปแบบ แนะแม่ให้นมลูกถึง 2 ขวบ เป็นภูมิป้องกันสารพัดโรค...

วันที่ 12 ม.ค. 57 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาตินมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 2 ซึ่ง จัดโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล และมูลนิธิ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยว่า โดยทั่วไปทารกป่วยยังมีอัตราการได้นมแม่ถึง อายุ 6 เดือนในอัตราที่ต่ำ สถิติของคลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า เด็กป่วยได้รับนมแม่ถึงอายุ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 43.14 หมายถึง  มีเด็กป่วยอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถกินนมแม่ใน 6 เดือนแรกได้ องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และหลัง 6 เดือนให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัยจนอายุครบ 2 ปี หรือมากกว่านั้น ยิ่งเด็กป่วยยิ่งมีประโยชน์

กรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลทารกที่เจ็บป่วย ในระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า จึงมีการสนับสนุนให้ทารกหรือเด็กเล็กที่เจ็บป่วยได้รับนมแม่ เนื่องจากน้ำนมแม่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ยิ่งป่วยหรือคลอดก่อนกำหนด หรือเด็กที่เจ็บป่วย ยิ่งมีประโยชน์ โดยการพัฒนาวิธีการให้นมแม่ในทารกที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคทางสมอง โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งในแม่ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น แม่ป่วยหรือแม่ต้องได้รับการผ่าตัด การดูแลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับเด็กป่วยและเด็กคลอดก่อนกำหนด จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด และเมื่อแม่จะต้องพาลูกกลับบ้านจะช่วยให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ต่อเนื่องตามเป้าหมาย                              

ด้านแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า มักเข้าใจผิดว่า เด็ก ป่วย อาทิ ทารกคลอดก่อนกำหนด เด็กที่ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เด็กที่ต้องผ่าตัดรักษา จะไม่สามารถกินนมแม่ได้ แต่ในความเป็นจริงสามารถให้ทารกกินนมแม่ได้ อาทิ รับจากเต้านม หรือทางสายยางสำหรับให้อาหาร หรือป้อนด้วยช้อนหรือแก้ว เมื่อทารกพร้อมจึงค่อยให้ดูดจากเต้ามารดา ซึ่งน้ำนมแม่ใน 2-3 วันแรกหลังคลอดมีความสำคัญและคุณค่ามากกับทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่ป่วย จะช่วยให้เกิดภูมิต้านทานโรคเป็นทั้งยาและภูมิคุ้มกัน มีผลต่อพัฒนาการของ สมอง จอประสาทตา การย่อย การดูดซึมสารอาหาร ลดการเกิดอักเสบของลำไส้ ลดการติดเชื้อในเด็กป่วย ทำให้เด็กป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วกว่าเด็กป่วยที่ไม่ได้รับนมแม่ นอกจากนี้ มีการให้ความรู้แก่แม่และครอบครัว เช่น การเสวนานมแม่ การให้ความรู้ ขณะฝึกปฏิบัติ การให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน การสร้างแม่อาสาในกลุ่มเด็กป่วยกลุ่มต่างๆ เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกกลุ่มอาการดาวน์ โรคหัวใจ กลุ่มแม่บีบน้ำนม พร้อมอุปกรณ์การสอน เช่น ตุ๊กตา เต้านมโมเดล โมเดลกระเพาะอาหารทารกแรกเกิด ทั้งนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตระหนักถึงความสำคัญของการให้นมแม่ทั้งในเด็กป่วยและเด็กปกติจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทารกได้กินนมแม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ให้แม่อยู่กับลูกตลอด 24 ชั่วโมง ฝึกความพร้อมก่อนกลับบ้าน การจัดตั้งคลินิกนมแม่และให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน 1415 เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาสุขภาพทารกแรกเกิด.

กรมการแพทย์ชี้เด็กป่วยได้รับนมแม่ไม่ถึงร้อยละ 50 ระบุตั้งคลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความรู้แก่แม่และครอบครัวที่มารับบริการหลายรูปแบบ แนะแม่ให้นมลูกถึง 2 ขวบ เป็นภูมิป้องกันสารพัดโรค... 12 มี.ค. 2557 15:32 12 มี.ค. 2557 16:21 ไทยรัฐ