วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'พท.'ยื่น'ศาลปค.'สั่ง'กกต.'ประกาศผล ลต.

'พท.'ยื่น'ศาลปค.'สั่ง'กกต.'ประกาศผล ลต.

  • Share:

"จเร ตันฑ์พรชัย" ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย พึ่งศาลปกครอง สั่ง "กกต." ประกาศผลการเลือกตั้ง...

วันที่ 12 มี.. ที่สำนักงานศาลปกครอง นายจเร ตันฑ์พรชัย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เขต 3 .สระบุรี เดินทางเข้ายื่นคำฟ้องเป็นคดีหมายเลขที่ 343/2557 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งและออกเอกสารรับรองผลการเลือกตั้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งเป็น .. หาก กกต.ทราบคำสั่งของศาลปกครองแล้ว ให้ถือเอาคำสั่งศาลปกครองเป็นการแสดงเจตนา และให้ผู้ฟ้องคดีนำสำเนาคำสั่งศาลปกครองไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎรได้

นายจเร กล่าวว่า ตนมาฟ้องในฐานะผู้มีส่วนเสียหายจากการเลือกตั้ง ที่ยังไม่มีการประกาศรับรองผลคะแนน เนื่องจากตามมาตรา 105 ระบุว่า สมาชิกภาพ ส..เริ่มจากวันเลือกตั้ง แต่ขณะนี้ กกต. ผู้มีหน้าที่ประกาศรับรองผลยังไม่ดำเนินการ ตามมาตรา 8 ของ ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.. และได้มาซึ่ง .. ที่ระบุว่าจะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 7 วัน หรือภายใน 30 วัน หากมีคำร้องว่า ผู้สมัครฯ มีการกระทำทุจริต

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก็จะเห็นได้ว่าต้องการให้ กกต. จัดการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อ ..จะได้เอกสารสิทธิไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนโดยเร็วที่สุด แต่ความจริงที่ปรากฏก็พบได้ว่า กกต. ทำหน้าที่อย่างล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพ ส่อว่ามีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 20 ของ ...การเลือกตั้ง .. อีกด้วย นอกจากนี้ ก็หวังว่าคำฟ้องดังกล่าวนี้ ศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังจะวินิจฉัยคำร้องว่า การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 .. เป็นโมฆะหรือไม่นั้น ได้ตระหนักว่า ผู้เสียหายจากการเลือกตั้งอย่างตนนั้น ได้รับผลกระทบมาจาก กกต. ไม่ใช่รัฐบาล อีกด้วยนายจเร กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้