วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มติศาลรธน.พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ลล.ขัดรธน.ชี้ กระบวนการร่างฯไม่ชอบ

ศาล รธน.มีมติ ตีตก พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านแล้ว เอกฉันท์เนื้อหาขัด-เสียงข้างมาก กระบวนการไม่ถูกต้อง พร้อมรับคำร้องกกต.-ผู้ตรวจ ปมเลือกตั้ง 28 เขตภาคใต้และเลือกตั้ง 2 ก.พ. โมฆะ ไว้พิจารณาด้วย

วันที่ 12 มี.ค.นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผย ภายหลังการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่า ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งของประเทศ หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท มีข้อความที่ขัดหรือ แย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นการตราร่าง พ.ร.บ.ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ เนื้อหาศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ตกไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับคำร้อง กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับการ จัดการเลือกตั้งใน 28 เขตภาคใต้ และคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเลือก ตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะ ไว้พิจารณาด้วย

ทั้งนี้ รายงานข่าว จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งถึงมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคำร้องพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0  เห็นว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ทีเนื้อหาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และมีมติ 6 ต่อ 2 เห็นว่า กระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยมีตุลาการ 1 คน งดออกเสียง เนื่องจากเห็นว่า ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ในประเด็นเนื้อหาของร่างพ.ร.บ. ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไปแล้ว ซึ่งมีผลทำให้กฎหมายฉบับนี้ตกไป จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายอีก

ทั้งนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารข่าวเพื่อเผยแพร่ รายละเอียดมติที่ประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ศาลรธน.มีมติ ตีตก พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านแล้ว เอกฉันท์เนื้อหาขัด-เสียงข้างมาก กระบวนการไม่ถูกต้อง พร้อมรับคำร้องกกต.-ผู้ตรวจ ปมเลือกตั้ง 28 เขตภาคใต้และเลือกตั้ง 2 ก.พ. โมฆะ ไว้พิจารณาด้วย 12 มี.ค. 2557 14:01 ไทยรัฐ