วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เร่งผลิต ปม.1 สูตรน้ำ หยุดโรค EMS

เร่งผลิต ปม.1 สูตรน้ำ หยุดโรค EMS

  • Share:

กรมประมงเร่งผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกันและยับยั้งโรค EMS แจกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เผยว่า จากปัญหาผลผลิตกุ้งทะเลภายในประเทศลดลงจากการระบาดของโรคกุ้งตายด่วน หรือ EMS ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ผู้ประกอบการส่งออก รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับความเสียหายทั้งระบบ ที่ผ่านมากรมประมงได้มีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 ชนิดผง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมาระยะหนึ่ง ปรากฏว่า สามารถนำไปใช้ในการบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและดิน โดยการละลายน้ำสาดลงบ่อ ในขั้นตอนของการเตรียมบ่อ และยังใช้เป็นโปรไบโอติกโดยการผสมลงไปในอาหารกุ้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันและต้านทานโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ก่อโรคในกุ้งขาวแวนนาไมได้ โดยเฉพาะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค EMS ทำให้เกษตรกรมีความตื่นตัวที่จะใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดสิ่งแวดล้อมภายในบ่อกุ้งตามแนวทาง Green Aquaculture เป็นอย่างมาก ส่งผลให้จุลินทรีย์ชนิดผงที่กรมประมงทำการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลได้รับจุลินทรีย์ ปม.1 อย่างทั่วถึง กรมประมงจึงได้ทำการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนำไปขยายและใช้ในฟาร์มได้โดยตรง โดย คุณสมบัติของจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ จะเหมือนกันกับจุลินทรีย์ ปม.1 ชนิดผง เพียงแต่มีอายุในการเก็บรักษาน้อยกว่าเท่านั้น ขณะที่วิธีการผลิตจะไม่ยุ่งยากเหมือนชนิดผง


สำหรับจุลินทรีย์ ปม.1 นั้น เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่ม Bacillus 3 ชนิด คือ Bacillus subtilis, Bacillus megaterium และ Bacillus licheniformis ที่นำมาผสมกันตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันกรมประมงได้ดำเนินการนำร่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ ไปแล้วใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออก ที่ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานีและจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั่วประเทศ.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้