วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มทภ. 4' เผยปัญหา '3 จังหวัดชายแดนใต้' ดีขึ้น

"มทภ. 4" ลั่นปัญหา "3 จชต." ดีขึ้น ปชช.ในพื้นที่รู้เท่าทันเล่ห์โจร หยุดสนับสนุน เผยไม่หนักใจหากปรับย้ายเก้าอี้ มทภ.4 ชี้มีกรอบยุทธศาสตร์ในการทำงานต่อเนื่อง

วันที่ 12 มี.ค.57 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงดำรงความมุ่งหมายที่จะใช้วิธีการก่อการร้ายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นปกติที่กลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามที่จะแยกชาวบ้านออกจากกัน และยุยงให้เกิดการฆ่าฟันในกลุ่มของประชาชน เพื่อขยายให้เป็นเรื่องใหญ่ โดยต้องการสร้างเหตุเพื่อต่อรองทางการเมืองต่อไป ในช่วงนี้เป็นที่น่าดีใจว่าประชาชนในพื้นที่ได้รู้เท่าทันเรื่องราวต่างๆ และได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันมาโดยตลอด

สถานการณ์ความรุนแรงขณะนี้ถือว่าทรงตัว แต่ที่ดีขึ้นคือความเข้าใจของประชาชนต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง รวมถึงส่วนราชการทุกภาคส่วนได้เข้าถึงประชาชนแล้ว และรับทราบปัญหาของประชาชน ในขั้นต้นของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้น ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เน้นย้ำให้กระทรวง ทบวง กรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะดูแลประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับโยกย้ายตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 จะกระทบต่อการสานต่องานในพื้นที่หรือไม่ พล.ท.สกล กล่าวว่า ต้องรอคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อน แต่การทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ทำงานภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล โดยมี กอ.รมน. ซึ่งได้มีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการทำงานให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ศอ.บต.เข้าไปดำเนินการ โดยมี ผบ.ทบ.กำกับดูแล และสั่งการรายละเอียด ทั้งนี้ ไม่ได้มีความน่าหนักใจในเรื่องความต่อเนื่อง เพราะการบริหารจัดการต่างๆ ยังคงอยู่ภายในการควบคุมกำกับดูแลของ ผบ.ทบ.

เมื่อถามว่าในเรื่องของการเมืองที่มีการปลุกระดมแบ่งแยกดินแดน ส่งผลต่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปใช้เป็นเหตุในพื้นที่ด้วยหรือไม่ พล.ท.สกล กล่าวว่า ความคิดเห็นทางการเมืองสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่สิ่งสำคัญจะต้องไม่นำไปสู่ความรุนแรง พร้อมทั้งไม่ผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่รับรู้กันว่ามีการใช้ความรุนแรงและก่อการร้ายกับผู้บริสุทธิ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองของตนเอง เป็นเรื่องที่โลกยอมรับไม่ได้

เมื่อถามว่าตั้งแต่ทำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มองว่าอีกเมื่อไหร่จะเกิดแสงสว่างปลายอุโมงค์ พล.ท.สกล กล่าวว่า ประชาชนเรียกร้องแสงสว่างปลายอุโมงค์มาโดยตลอด และอยากเห็นความสงบสุขในพื้นที่ ซึ่งหลายภาคส่วนจะต้องช่วยกัน โดยจะต้องหยุดการก่อการร้ายให้ได้ ตราบใดที่ยังมีการกระทำความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ โอกาสที่จะมีความสุขร่วมกันนั้นก็ยังต้องต่อสู้ต่อไป แต่สิ่งที่น่ายินดีในขณะนี้ คือประชาชนตระหนักว่าเหตุความรุนแรงได้ขัดขวางชีวิตเขาอย่างไรบ้าง และไม่ได้ให้การสนับสนุน โดยแสดงออกอย่างเปิดเผยในระดับหมู่บ้านและระดับจังหวัดว่าไม่ต้องการความรุนแรงอีกต่อไป และต้องการพัฒนา

เมื่อถามถึงกรณีตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่อาจจะมีการสับเปลี่ยนในช่วงนี้จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ พล.ท.สกล กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นส่วนของการนำนโยบายไปปฏิบัติ สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ สมช.นั้นอยู่ในระดับรัฐบาล ไม่ว่านโยบายจะมาอย่างไร ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ก็จะรับมาจาก กอ.รมน. ซึ่งเป็นคนละช่องทางกับ สมช. และไม่มีผลกระทบกัน

"มทภ. 4" ลั่นปัญหา "3 จชต." ดีขึ้น ปชช.ในพื้นที่รู้เท่าทันเล่ห์โจร หยุดสนับสนุน เผยไม่หนักใจหากปรับย้ายเก้าอี้ มทภ.4 ชี้มีกรอบยุทธศาสตร์ในการทำงานต่อเนื่อง 12 มี.ค. 2557 10:43 12 มี.ค. 2557 11:51 ไทยรัฐ


advertisement