วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กิตติรัตน์'อ้างกู้ 2 ล้านล้านหนุน GDP 57 โตได้มากกว่า 3%

“กิตติรัตน์” อ้างกู้ 2 ล้านล้าน ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ช่วยเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน หนุนจีดีพีปีนี้โตได้มากกว่าร้อยละ 3...

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการพื้นฐานระบบขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จะช่วยผลักดันให้จีดีพีของประเทศในปีนี้ขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 3...​

โดยระบุว่า ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการลงทุนที่ลดลงมาก คิดเป็นเพียงร้อยละ 20-23 ของ GDP ขณะที่ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 เรามีการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 35-42 ของ GDP ซึ่งการลงทุนที่ต่ำนี้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งล่าสุดจะเห็นได้ว่าสถาบัน World Economic Forum (WEF) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประจำปี 2556 อยู่อันดับที่ 37 ซึ่งต่ำกว่าอันดับของประเทศสิงคโปร์ที่อยู่อันดับที่ 2 และมาเลเซียอยู่อันดับที่ 24 โดยประเทศไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งแข่งขันไม่ได้กับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

ดังนั้นรัฐบาลจึงได้วางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

(1) ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า (Modal Shift & Multimodal)

(2) ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง ไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (Connectivity) และ

(3) ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว (Mobility)

ทั้งนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งวงเงิน 2 ล้านล้านบาท มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมาย โดยที่กระทรวงการคลังประเมินว่าจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้ จริง (Real GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในช่วง 7 ปีข้างหน้าอีกร้อยละ 1.0 ต่อปี เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 5 แสนตำแหน่ง และไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 (ปัจจุบันต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ประมาณร้อยละ 15.2) และจะประหยัดการใช้น้ำมันกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี

ตลอดจนลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองภูมิภาค ตามแนวสายทางรถไฟความเร็วสูง ภายในรัศมี 300 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง

สำหรับในปี 2557 หากรัฐบาลได้เริ่มมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ในเวลาประมาณ 7 ปี จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยที่กำลังชะลอตัวในเวลานี้จากภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งหากมีเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้สูงกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ในปี 2557 และอัตราขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายทศวรรษ

นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์ ยังเรียกร้องให้ติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. … ในวันนี้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร โดยยืนยันว่ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนระบบโครงสร้างขนส่ง พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.

“กิตติรัตน์” อ้างกู้ 2 ล้านล้าน ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ช่วยเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน หนุนจีดีพีปีนี้โตได้มากกว่าร้อยละ 3... 12 มี.ค. 2557 10:09 12 มี.ค. 2557 10:45 ไทยรัฐ