วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศักดิ์ศรีมหาดไทย

ศักดิ์ศรีมหาดไทย

โดย ซี.12
13 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

การตั้งคำถามเรื่องบทบาทของคนมหาดไทยในกระแสข่าวความเหิมเกริมในการแบ่งแยกดินแดนจนฝ่ายทหารต้องออกมาจัดการนั้นได้รับการตอบสนองแล้ววันนี้

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เป็น นายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย ออกมาประกาศว่า

ไม่เฉพาะแต่ “ซี.12” เท่านั้น ที่เรียกร้องให้ “คนมหาดไทย” โดยเฉพาะ สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงออกมาปกป้อง “ศักดิ์ศรี” หรือ “เกียรติยศ” ของกระทรวงมหาดไทยภายใต้การบริหารงานของ “มท.1” ปัจจุบัน มิให้เสียหาย หรือตกต่ำไปกว่าที่เป็นอยู่

มีเสียงเรียกร้องจากคนมหาดไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันอื้ออึงมาที่ สมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย มากมายเหลือคณานับ ทุกคนเป็นห่วงชาติบ้านเมืองว่าจะถูกแบ่งแยก ปั่นป่วนวุ่นวาย ไม่มีความสงบเรียบร้อย อีกทั้งห่วงใยกระทรวงมหาดไทยว่าจะไปไม่รอด พร้อมกับบ่นเป็นทำนองว่า ผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปหลับใหลอยู่ที่ไหน ทำไมไม่ทำอะไรเสียบ้าง ปล่อยให้เจ้ากระทรวงบรรเลงอยู่คนเดียว เข้ารกเข้าพงไปตามเรื่อง อีกไม่นานมหาดไทยก็คงจะถึงกาลอวสาน เมื่อความมั่นคงภายในสั่นคลอน บ้านเมืองจะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไร

เสียงสะท้อนที่พร่ำบ่นผ่าน “ซี.12” ไปเมื่อเร็วๆนี้ ความจริงเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือร่วมกันทั้งสองสมาคม ร่วมกับนักบริหารระดับสูงในอดีตเกือบ 30 คน ที่มิได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นถ้อยแถลงในนามของสมาคมทั้งสอง ก็เพราะที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาคม มีข้อห้ามมิให้สมาคมเกี่ยวข้องกับการเมือง และอีกอย่างสมาชิกของสมาคมก็มีเป็นจำนวนมาก อาจมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปในการปรึกษาหารือดังกล่าว

อันที่จริง เรื่องที่กำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะประเด็นการแบ่ง

แยกดินแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเป็นเรื่อง “บ้านเมือง” มากกว่า “การเมือง” บ้านเมืองเป็นของพวกเราทุกคน ในชั้นนี้จึงมีความเห็นเป็นการส่วนตัวในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแบ่งแยกดินแดน เพราะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้

2. “มท.1” ควรจะต้องปรับสถานะและบทบาทให้เหมาะสม และแยกให้ออกระหว่างการเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองกับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3. กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน คนมหาดไทยจึงต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดน จะแบ่งแยกมิได้เป็นอันขาด รวมทั้งจะปล่อยปละละเลยให้ผู้หนึ่งผู้ใดมานำพาประเทศชาติไปในทิศทางที่ไม่พึงปรารถนามิได้

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องหาทางช่วยกันพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเป็นกระบวนการอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถใช้สิทธิใช้เสียงในทางการเมืองของตนอย่างตรงไปตรงมา เลือกคนดีและพรรค การเมืองที่ดี มีความสามารถ มีคุณธรรม มาเป็นตัวแทนในการจัดตั้งรัฐบาลที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงอย่างต่อเนื่องสืบไป

ปฏิกิริยาจากคนมหาดไทยยังมีอีกมาก สามารถติดตามได้เรื่อยๆ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้