วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ มาแล้ว! สั่งทุกหน่วยเร่งแก้ภัยแล้ง

นายกฯ มาแล้ว! สั่งทุกหน่วยเร่งแก้ภัยแล้ง

  • Share:

บอกทีหลังทำล่วงหน้าอย่ารอจนแห้งเหือด

ร.ท.หญิง สุนิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการและมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนควรจะแก้ปัญหาล่วงหน้าไม่ควรรอให้เกิดปัญหาภัยแล้งก่อนแล้วถึงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังมอบข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้ความสำคัญในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้พอเพียงเป็นลำดับแรก ก่อนนำน้ำไปใช้ในเรื่องของการเกษตรต่อไป

อีกทั้งสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกพืช เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจติดตามผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากหากเกิดปัญหาน้ำแล้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าการเกษตรทั้งระบบและในอนาคตอาจทำให้สินค้าการเกษตรขาดตลาดได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้