วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่หวั่น พ.ร.บ.2 ล้านล.ขัดรัฐธรรมนูญ

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รมช.เกษตรฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในวันที่ 12 มี.ค.นี้ หากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไร รัฐบาลก็พร้อมยอมรับได้

ส่วนประเด็นการแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาล หากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาว่ากฎหมายดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญ โดยตามหลักการเห็นว่า เมื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ถือว่าหลุดพ้นจากอำนาจหน้าที่ของ รัฐบาล จึงไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีความเป็นห่วงคำตัดสิน และเคารพการตัดสินใจของศาล ไม่ว่าผลการพิจารณาจะออกมาเป็นอย่างไร ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้องว่า หากศาลตัดสินว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะต้องแสดงความรับผิดชอบ ขอชี้แจงว่ากรณีนี้รัฐบาลไม่ได้จงใจที่จะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงและมีความตั้งใจที่จะกู้เงินมาเพื่อใช้พัฒนาการคมนาคมของประเทศ เพียงแต่อาจจะใช้วิธีการใหม่ที่ไม่คุ้นเคยทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจ ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการหาวิธีอื่นๆในการกู้เงินซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

“ในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบ หากเป็นในสถานการณ์ปกติในการเสนอกฎหมายหากมีปัญหา นายกรัฐมนตรีอาจต้องลาออก หรือรัฐบาลอาจต้องยุบสภาฯ แต่ตอนนี้รัฐบาลมีการยุบสภาฯอยู่แล้วและอยู่ในช่วงรักษาการ จึงไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ”.

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รมช.เกษตรฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในวันที่ 12 มี.ค.นี้ หากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไร รัฐบาลก็พร้อมยอมรับได้... 12 มี.ค. 2557 03:01 12 มี.ค. 2557 03:01 ไทยรัฐ