วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติงพจนานุกรมไร้คำ "วันธรรมสวนะ"

จากการเสวนาเรื่อง “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหนังสือที่คนทุกอาชีพใช้” ในงานเปิดตัวพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า ราชบัณฑิตยสถานประชุมเพื่อชำระพจนานุกรมอยู่ตลอดเวลา เพราะภาษาไทยเปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน และขณะนี้เริ่มปรับปรุงพจนานุกรมฉบับใหม่แล้ว ล่าสุดพระผู้ใหญ่ทักท้วงมาว่าพจนานุกรมยังไม่ได้บรรจุคำว่า วันธรรมสวนะ รวมทั้งคำว่า วีดิทัศน์ ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งตนก็รับไว้ที่จะดำเนินการใส่ไว้ในพจนานุกรมเล่มต่อไป

“ภาษาไทยเป็นของคนไทยทุกคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายภาษา ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงแนะนำรากศัพท์ของคำว่า คอมพิวเตอร์ ซึ่งมาจากภาษาละติน ทั้งทรงแนะนำว่าควรใช้ภาษาไทยว่า สัญจินตกรณ์ ซึ่งแปลว่าเครื่องคิดเอง แสดงให้เห็นว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่รอบรู้ทุกด้าน เราคนไทยจึงควรสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการศึกษาภาษาไทยให้ถ่องแท้รู้ถึงที่มาที่ไปของภาษา” ศ.พิเศษ จำนงค์ กล่าว

ด้านนางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า พจนานุกรมเปรียบเสมือนหนังสือสามัญประจำบ้าน ช่วยให้เราค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติม ประโยชน์ของพจนานุกรมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพจนานุกรมไม่ได้อยู่บนตู้เฉยๆ ครูควรมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นคว้าคำต่างๆในพจนานุกรม นอกจากนี้ตนยังมีแนวคิดว่า หากบรรจุพจนานุกรมไว้ในแท็บเล็ต ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน และอยากให้สื่อมวลชน ดารานักร้องนักแสดง นักการเมือง ซึ่งเป็นต้นแบบของสังคมในการพูด เขียน ได้ใช้ประโยชน์จากพจนานุกรมจะได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง ส่วน การใช้ภาษาของวัยรุ่นที่บางครั้งอาจจะผิดเพี้ยนไปนั้น ตนคิดว่าคงห้ามไม่ได้ แต่หากส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยได้อ่านหนังสือที่มีการใช้ภาษาที่งดงาม ถูกต้อง ได้อ่านบทกวีที่ไพเราะ หรือนวนิยายที่ใช้ภาษาที่สละสลวย ตั้งแต่เด็ก ก็จะเกิดความคุ้นเคย และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง.

จากการเสวนาเรื่อง “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหนังสือที่คนทุกอาชีพใช้” ในงานเปิดตัวพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน... 12 มี.ค. 2557 02:40 12 มี.ค. 2557 02:40 ไทยรัฐ