วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่าไม้ ม.เกษตรที่ 1 ของประเทศ

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ.2014 (QS World University Ranking by Subject 2014) สาขาวิชาการเกษตรและป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดที่ 48 ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 2 ปีซ้อน และมีอีก 10 สาขาวิชา จาก 3 กลุ่มวิชาที่ติดอันดับ ได้แก่ 1.กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชา Computer Science & Information Systems, Chemical Engineering, Electrical & Electronic Engineering และ Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering 2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและการแพทย์ สาขาวิชา Agriculture & Forestry, Biological Sciences และ 3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สาขาวิชา Chemistry, Environmental Sciences และ Materials Sciences.

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ.2014 (QS World University Ranking by Subject 2014)... 12 มี.ค. 2557 02:36 12 มี.ค. 2557 02:37 ไทยรัฐ