วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสิกรไทย พักชำระเงินต้น3-6ด.ช่วยเอสเอ็มอี

กสิกรไทยออกมาตรการพักชำระเงินต้น 3-6 เดือน พร้อมให้เงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาล่าช้า กำชับทีมงานลงพื้นที่ดูแลช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ...

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวนาไม่ได้รับเงินจำนำข้าวจากรัฐบาล แม้จะยังไม่ทำให้เอสเอ็มอีได้รับผลกระทบรุนแรงมากนัก  เนื่องจากยังมีทุนเดิมที่สามารถนำมาหมุนเวียนและชำระหนี้ธนาคารได้ระดับหนึ่ง แต่ได้เริ่มเห็นสัญญาณว่า บางส่วนมีการชำระหนี้ล่าช้าบ้างแล้ว หากปล่อยไว้อาจส่งผลให้ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทำให้การเดินบัญชีของลูกค้าลดลง และไม่กล้าลงทุนต่อเนื่อง เพื่อขอรอดูสถานการณ์ว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางใด 

อย่างไรก็ตาม หากการชำระเงินค่าจำนำข้าวแก่เกษตรกรยืดเยื้อออกไป จะยิ่งส่งผลกระทบกับเอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น ดังนั้นจึงได้ส่งทีมงานเข้าไปติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และออกโปรแกรมช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ด้วยการพักชำระเงินต้น และให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยนาน 3-6 เดือน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้า 

นอกจากนี้ ธนาคารได้เตรียมให้วงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตแก่ชาวนา ประกอบด้วยกลุ่มผู้ค้าปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร กลุ่มผู้ค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและกลุ่มบริการทางการเกษตร

ปัจจุบัน ธนาคารมีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวรวม 4,537 ราย ยอดสินเชื่อคงค้างรวม 13,683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของยอดสินเชื่อเอสเอ็มอีทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจค้าปุ๋ย เคมีการเกษตร และโรงสี ที่อยู่ในภาคอีสานเป็นหลัก โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ที่เริ่มเกิดปัญหาในโครงการรับจำนำข้าว จนถึงปัจจุบัน ธนาคารได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร รวม 1,030 ล้านบาท.

กสิกรไทยออกมาตรการพักชำระเงินต้น 3-6 เดือน พร้อมให้เงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่อง ช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาล่าช้า กำชับทีมงานลงพื้นที่ดูแลช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ... 11 มี.ค. 2557 18:13 12 มี.ค. 2557 02:12 ไทยรัฐ