วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชบัณฑิตฯ พิมพ์พจนานุกรม 54 ครั้งที่ 2 เพิ่มศัพท์ใหม่กว่า 2,000 คำ

ราชบัณฑิตฯ พิมพ์พจนานุกรม 54 ครั้งที่ 2 เพิ่มศัพท์ใหม่กว่า 2,000 คำ

  • Share:

ราชบัณฑิตฯ ร่วมนานมีบุ๊คส์ จัดพิมพ์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ครั้งที่ 2 อีก 50,000 เล่ม หลังประชาชนให้ความสนใจ เผยมีศัพท์ใหม่กว่า 2,000 คำ…

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.57 ราชบัณฑิตยสถานได้ร่วมกับ บ.นานมีบุ๊คส์ แถลงข่าวเปิดตัวพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 โดย น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า หลังจากที่ราชบัณฑิตยสถานได้จัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในครั้งแรกจำนวน 100,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้แก่สถาบันการศึกษาทุกระดับสถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาเจ้าหน้าที่ของรัฐและสื่อมวลชน ซึ่งปรากฏว่า ยังมีประชาชนจำนวนมากแสดงความต้องการใช้พจนานุกรมฉบับดังกล่าวด้วย ทางราชบัณฑิตยสถานจึงได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ขึ้น จำนวน 50,000 เล่ม โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาใช้สิทธิในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือตามระเบียบราชการ ซึ่งบริษัทนานมีบุ๊คส์ เป็นบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 จะเหมือนกับการจัดพิมพ์ครั้งแรก แต่เปลี่ยนปกเป็นสีน้ำตาลเข้ม จึงเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้มีพจนานุกรมไว้ใช้เป็นคู่มือในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ด้วยความภาคภูมิใจสืบไป

ด้าน นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บ.นานมีบุ๊คส์ กล่าวว่า สถานการณ์ภาษาไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีภาษาปากหรือคำใหม่เกิดขึ้นมากมายซึ่งยากที่จะอธิบายความหมาย ดังนั้น พจนานุกรมจึงเป็นหนังสือที่ครอบครัวคนไทยควรมีไว้ประจำบ้านเพื่อใช้ ในการอ้างอิงเพราะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง รู้จักใช้คำ และเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทยทุกคน ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่อีกกว่า 2,000 คำ และขณะนี้ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวางจำหน่ายที่ร้านนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศในราคาเล่มละ 750 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2662-3000 กด 1 หรือดูรายละเอียดที่ www.nanmeebooks.com หรือ www.facebook.com/nanmeebooksfan

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้