วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา-สสส.จับ ขรก.ฟิตร่างกายก่อนเปิดสภารับ ส.ส.ใหม่

เลขาฯ สภา ร่วมกับ สสส., นำ ขรก.สภาฯ จัดกิจกรรม ช่วงรัฐสภาปิด เสริมความฟิต จับเต้นแอโรบิก รอรับ ส.ส.ชุดใหม่ เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ ทั้งอยากให้ ขรก.มีสุขภาพแข็งแรง...

 


เมื่อวันที่ 11 มี.ค.57 ที่รัฐสภา นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของสำนักเลขาสภาผู้แทนราษฎร ร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ในกิจกรรม "Health On Monday" ภายใต้ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 โดยกิจกรรมออกกำลังกายดังกล่าวนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคลากรรัฐสภาทุกคนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ ที่รัฐสภายังว่างเว้นจากการมีสภาผู้แทนราษฎร ทำให้บุคลากรรัฐสภามีเวลาว่างที่จะได้หันมาออกกำลังเพิ่มมากขึ้น โดยได้เล็งเห็นการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรในรัฐสภาเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากจะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากภาวะโรคเสี่ยงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อันนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนเพราะเป็นหนึ่งในภารกิจของ สสส. ที่ทำให้เกิดประโยชน์นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี เป็นการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ อาทิ ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ พร้อมเห็นว่ารัฐสภาจะเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไปด้วย

 

 


"สสส.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ รวมไปถึงวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะทำให้ร่างกายก็ได้รับประโยชน์ทุกส่วน รวมทั้งเกิดความเพลิดเพลิน และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดที่บุคลากรรัฐสภาต้องทำงานหนักต่อเนื่อง"

ทั้งนี้ กิจกรรม “Health On Monday” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ร่วมกันจัด "Health On Monday" เป็นวันกีฬาสภาฯ มีการออกกำลังกายทุกวันจันทร์ เพื่อเปิดพื้นที่ออกกำลังให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของสำนักเลขาฯ สภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนสื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย.

 

เลขาฯ สภา ร่วมกับ สสส., นำ ขรก.สภาฯ จัดกิจกรรม ช่วงรัฐสภาปิด เสริมความฟิต จับเต้นแอโรบิก รอรับ ส.ส.ชุดใหม่ เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ ทั้งอยากให้ ขรก.มีสุขภาพแข็งแรง... 11 มี.ค. 2557 17:27 11 มี.ค. 2557 19:04 ไทยรัฐ