วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนเอฟทีเอ ช่วยผู้เลี้ยงปลาสลิด เพิ่มคุณภาพ-ขายได้ราคา

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดบางปะกง ยืนยันเดินหน้าเลี้ยงปลาต่อ ไม่คิดเปลี่ยนอาชีพ เหมือนผู้เลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หลังได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเอฟทีเอ ช่วยพัฒนาการเลี้ยง พัฒนาสินค้าจนมีคุณภาพ ขายได้ราคาดี...

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า กองทุนเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุนเอฟทีเอกระทรวงพาณิชย์) ได้ช่วยเหลือให้ผู้เลี้ยงปลาสลิดบางปะกง รับมือกับการเปิดเสรีทางการค้า หลังจากประเมินว่า เมื่อมีการเปิดเสรีการค้าแล้ว จะทำให้มีปลาจากต่างประเทศที่มีราคาต่ำเข้ามาในไทยในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และกระทบต่อการผลิตและการจำหน่ายปลาสลิดในไทย โดยมีแผนที่จะพัฒนาระบบอัจฉริยะต้นแบบ การสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สินค้าปลาสลิด การสร้างตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด เช่น ปลาสลิดสมุนไพรกรอบเพื่อสุขภาพ, ไส้กรอกปลาสลิด, ปลาสลิดแดดเดียว, ปลาสลิดหอม, หนังปลาสลิดปรุงรส และผงแคลเซียมจากปลาสลิด เป็นต้น

โดยที่ผ่านมา กรมประมงได้ช่วยเหลือในการเพาะลูกพันธุ์ปลาสลิด พัฒนาระบบการเลี้ยง เพื่อลดระยะเวลาในการเลี้ยงให้กับเหล่าเกษตรกร ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ช่วยเหลือด้านการเกษตรและแปรรูปตามแผนที่กำหนดไว้ จนได้ปลาสลิดที่มีคุณภาพ และทำให้เกษตรกรสามารถขายปลาสลิดได้ในราคาที่คุ้มกับต้นทุน

ด้านนายอาทร ผดุงเจริญ ที่ปรึกษาสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเอฟทีเอ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มสหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด ในการยกระดับการเลี้ยง การแปรรูป การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่บางปะกง ยังคงสามารถเพาะเลี้ยงปลาสลิดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพไปทำอาชีพอื่น และยังสามารถพัฒนาปลาสลิดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน จนสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด

“กองทุนเอฟทีเอ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่บางปะกง ยังคงมีการเลี้ยงปลาได้อย่างต่อเนื่อง ปลาสลิดไทยไม่หายไปจากพื้นที่เหมือนกับปลาสลิดบางบ่อ ที่มีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้ว และผลจากการที่กองทุนเอฟทีเอเข้ามาช่วย ยังทำให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกกว่า 50 ราย ที่จะมาช่วยกันพัฒนาปลาสลิดบางปะกงให้คงอยู่ต่อไป” นายอาทร กล่าว.

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดบางปะกง ยืนยันเดินหน้าเลี้ยงปลาต่อ ไม่คิดเปลี่ยนอาชีพ เหมือนผู้เลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หลังได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเอฟทีเอ ช่วยพัฒนาการเลี้ยง พัฒนาสินค้าจนมีคุณภาพ ขายได้ราคาดี... 11 มี.ค. 2557 16:32 11 มี.ค. 2557 17:30 ไทยรัฐ