วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมพัฒนาที่ดินแนะเกษตรกรปลูกพืชคลุมหน้าดิน ‘แก้ดินเค็ม’

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กหนองเลิงและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดอำนาจเจริญ หลังพบปัญหาดินเค็ม แนะเกษตรกรปลูกพื้นคลุมดินเป็นระยะ ใช้น้ำจืดชะล้าง...

วันที่ 11 มี.ค. 57 นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กหนองเลิง บ้านกุงชัย และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม บ้านหนองนกหอ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายอภิชาต กล่าวว่า ทั้ง 2 พื้นที่เป็นพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรจึงหันมาทำอาชีพผลิตเกลือสินเธาว์ แทนการพืชทดแทน ถึงแม้ว่าจะใกล้ลำเซบาย แต่ก็มีความเค็มไม่สามารถที่จะเพาะปลูกพืชได้ จึงแนะนำให้เกษตรกรพยายามอย่าให้น้ำใต้ดินซึ่งมีน้ำเค็มปะปนอยู่ขึ้นมาผิวดิน โดยการปลูกต้นไม้คลุมหน้าดินเป็นระยะๆ และการใช้น้ำจืดชะล้างดินเค็ม แต่พื้นที่ภาคอีสานมีปัญหามาก หน้าแล้ง แทบไม่มีน้ำขัง แต่ถึงเวลาหน้าฝนน้ำท่วม เพราะฉะนั้น ขอให้เกษตรกรจงพยายามป้องกันหยุดยั้งการแพร่กระจายของดินเค็ม

สำหรับเรื่องภัยแล้งปีนี้ จะมีระยะเวลาที่ยาวนานมากขอให้เกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด ตลอดจนหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นหญ้าแห้ง ฟางแห้ง ปกคลุมโค่นต้นไม้เพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินตลอดช่วงฤดูแล้งปีนี้ นายอภิชาติ กล่าว.

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กหนองเลิงและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดอำนาจเจริญ หลังพบปัญหาดินเค็ม แนะเกษตรกรปลูกพื้นคลุมดินเป็นระยะ ใช้น้ำจืดชะล้าง... 11 มี.ค. 2557 16:28 11 มี.ค. 2557 21:56 ไทยรัฐ