วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.เตือนคนกรุงระวังไข้เลือดออกปีนี้ป่วยแล้ว 485 ราย

กทม.วอนคนกรุงเข้มตัดวงจรยุง ป้องกันแพร่เชื้อไข้เลือดออก ล่าสุด ยังไม่สรุปป่วยเสียชีวิต 1 ราย ที่ห้วยขวาง เป็นไข้เลือดออก สถิติเฉพาะ กทม.ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 485 ราย...

พญ.วันทนี วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายหลังพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่เขตห้วยขวางว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ความสำคัญ รณรงค์ ให้ความรู้ การป้องกันควบคุมโรค และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมาอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกนั้น สำนักอนามัย โดยกองควบคุมโรคติดต่อ ได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Bangkok SRRT) ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิง อายุ 21 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคไต เป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากเป็นไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ดี สำนักอนามัยได้ประสานสำนักระบาดวิทยาตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกหรือไม่ ขณะนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้

ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน กลุ่มผู้ป่วยที่พบมีอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีอาการรุนแรงกว่า หากรักษาไม่ทันอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก เด็กอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบมีอัตราผู้ป่วยมากที่สุด ในเขตบางกะปิ สวนหลวง และจตุจักร ตามลำดับ สถิติในปี 2556 มีผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 15,000 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวอยู่

นอกจากนี้ รายงานสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกปี 2557 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 มี.ค. 2557 มีผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ รวม 2,523 ราย คิดเป็น 3.93 ต่อแสนประชากร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 74.3 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 15-24 ปี มีผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 2 ราย ที่ จ.นครปฐม เฉพาะ กทม. มีผู้ป่วย 485 ราย คิดเป็น 8.55 ต่อแสนประชากร

สำหรับวงจรชีวิตของยุงทุกชนิดสั้นลง ทำให้ช่วงนี้ทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ พบยุงมากขึ้น สำนักอนามัยประสานเขตดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้น แนะประชาชนสังเกตอาการ หากพบมีไข้สูง 38-39 เกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และพื้นที่ใดพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้แจ้ง กทม. เพื่อจะได้ส่งทีม SRRT ไปสอบสวน และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ไม่ให้เกิดการระบาด

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือน และชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงมาก 60-70% โดยใช้มาตรการ 5 ป. ได้แก่ "ปิด" ฝาไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่, "เปลี่ยน" น้ำขัดล้างภาชนะขังน้ำทุก 7 วัน, "ปล่อย" ปลากินลูกน้ำ, "ปรับปรุง" สิ่งแวดล้อมภายใน/นอกบ้าน และ "ปฏิบัติ" ให้เป็นนิสัย จะเป็นการตัดวงจรของโรคไข้เลือดออก ลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตได้.

กทม.วอนคนกรุงเข้มตัดวงจรยุง ป้องกันแพร่เชื้อไข้เลือดออก ล่าสุด ยังไม่สรุปป่วยเสียชีวิต 1 ราย ที่ห้วยขวาง เป็นไข้เลือดออก สถิติเฉพาะ กทม.ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 485 ราย... 11 มี.ค. 2557 11:39 11 มี.ค. 2557 12:19 ไทยรัฐ