วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่โจ้...สร้างงานวิจัยเป็นรูปธรรม

โดย ดอกสะแบง


เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว....มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ กับ ผศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย คณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ....ดำเนินการ ผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรค

....ทีมงานได้ทำการวิจัยด้วย ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงต้นพืชด้วยอาหารเหลวโดย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ให้อาหาร กำหนดแสงสว่างและการระบายอากาศ

และ...หากเกิดเหตุที่ผิดปกติในระบบ ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที...!!

ซึ่ง...การผลิตต้นพันธุ์ในระบบนี้สามารถเพาะเลี้ยงต้นอ้อยในคราวเดียวกันให้ได้ปริมาณมาก อย่างต่ำไม่น้อยกว่า 40,000 ต้นต่อรอบ การผลิต เหมาะต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

และ.....ผลงานวิจัยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวระดับอุตสาหกรรม ก็ได้รับรางวัล Gold Prize ในงานนักประดิษฐ์สตรีนานาชาติ หรือ Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ COEX Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ภายใต้ผลงานชื่อ Bioreactor System for Industrial Plant Propagation โดย Korea Woman Inventors Association (KWIA) อันเป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ (invention) ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการคิดค้นของผู้หญิงในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้...ยังได้รับรางวัล Special Award จาก Green Technology Invention Society (GTIS) ประเทศไต้หวัน ในงานเดียวกันอีกด้วย...ซึ่งถือว่าผลงานนี้เข้าตาคณะกรรมการในระดับโลกเลยทีเดียว

อย่างไรก็แล้วแต่....มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มิได้เก็บผลงานวิจัยไว้ในแฟ้มแต่อย่างใด ได้นำมาสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคณะบุคคล ภาคเอกชน หรือชุมชน พัฒนาการดำเนินงานต่อยอด เพื่อ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมการเกษตร และให้ ถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน....ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงรับ ดำเนินการผลิตต้นอ้อยจำนวน 100,000 ต้น ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวระดับอุตสาหกรรม ให้กับบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

เพื่อ...ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูก และ ขยายพันธุ์ ทันฤดูกาลปีนี้!!!


ดอกสะแบง

11 มี.ค. 2557 10:30 11 มี.ค. 2557 10:30 ไทยรัฐ