วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แม่โจ้...สร้างงานวิจัยเป็นรูปธรรม

แม่โจ้...สร้างงานวิจัยเป็นรูปธรรม

โดย ดอกสะแบง
12 มี.ค. 2557 05:01 น.
  • Share:


เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว....มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ กับ ผศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย คณะวิศวกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ....ดำเนินการ ผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรค

....ทีมงานได้ทำการวิจัยด้วย ระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงต้นพืชด้วยอาหารเหลวโดย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ให้อาหาร กำหนดแสงสว่างและการระบายอากาศ

และ...หากเกิดเหตุที่ผิดปกติในระบบ ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที...!!

ซึ่ง...การผลิตต้นพันธุ์ในระบบนี้สามารถเพาะเลี้ยงต้นอ้อยในคราวเดียวกันให้ได้ปริมาณมาก อย่างต่ำไม่น้อยกว่า 40,000 ต้นต่อรอบ การผลิต เหมาะต่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

และ.....ผลงานวิจัยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวระดับอุตสาหกรรม ก็ได้รับรางวัล Gold Prize ในงานนักประดิษฐ์สตรีนานาชาติ หรือ Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ COEX Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ภายใต้ผลงานชื่อ Bioreactor System for Industrial Plant Propagation โดย Korea Woman Inventors Association (KWIA) อันเป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ (invention) ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการคิดค้นของผู้หญิงในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้...ยังได้รับรางวัล Special Award จาก Green Technology Invention Society (GTIS) ประเทศไต้หวัน ในงานเดียวกันอีกด้วย...ซึ่งถือว่าผลงานนี้เข้าตาคณะกรรมการในระดับโลกเลยทีเดียว

อย่างไรก็แล้วแต่....มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มิได้เก็บผลงานวิจัยไว้ในแฟ้มแต่อย่างใด ได้นำมาสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคณะบุคคล ภาคเอกชน หรือชุมชน พัฒนาการดำเนินงานต่อยอด เพื่อ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมการเกษตร และให้ ถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน....ผศ.ดร.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงรับ ดำเนินการผลิตต้นอ้อยจำนวน 100,000 ต้น ในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวระดับอุตสาหกรรม ให้กับบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด

เพื่อ...ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูก และ ขยายพันธุ์ ทันฤดูกาลปีนี้!!!


ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้