วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิทธิมนุษยชน

โดย


nhrc.or.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ และรายงานการกระทำ หรือละเลยการกระทำ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่ได้เป็นไปตามกรณีพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยมีคณะกรรมการจำนวน 7 คน จาก กระบวนการสรรหา

ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน นำเสนอกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งการร้องเรียนและการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรา รวบรวมความเป็นมาของกรรมการสิทธิมนุษยชน อำนาจหน้าที่ ข้อมูลคณะกรรมการ และผลการดำเนินงาน นอกจากนั้น หน้าแรก นำเสนอข่าวเด่น ภาพกิจกรรม และช่องทางเปิดรับเรื่องร้องเรียน...

11 มี.ค. 2557 10:28 11 มี.ค. 2557 10:28 ไทยรัฐ