วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
การเมืองกับการปฏิรูป

การเมืองกับการปฏิรูป

โดย หมัดเหล็ก
12 มี.ค. 2557 05:01 น.
  • Share:


การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว.77 จังหวัด เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหา ถึงบรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ว.เที่ยวนี้จะกร่อยไปหน่อย แต่ก็ยังแสดงถึงสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  ได้ในระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ยังมีการเลือกตั้งอยู่ แต่ถ้าจะให้ได้  ส.ว.ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสมบูรณ์แบบจริงๆ   คงต้องรอไปอีกระยะให้มีการปฏิรูปประเทศไทยไปอีกพักใหญ่ๆ

เพราะฉะนั้นจะจริงจังกับ เรื่องสภาผัวเมียวงศาคณาญาติ หรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง   คงปวดหัวเปล่าๆ เอาให้ได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานในสภาก็ดีถมเถแล้ว ดูจากรายชื่อผู้สมัครส่วนหนึ่งมาจาก นักการเมืองท้องถิ่น ที่จะต้องมาตีความกันอีกว่าถือเป็นตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่   อยู่ในข่ายคุณสมบัติต้องห้ามในการลงสมัคร  ส.ว.หรือไม่   ซึ่งไม่พ้นต้องยื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งชี้ขาด

พูดถึงเรื่องของการปฏิรูป  จะว่ากันตามจริงแล้วรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาก็เตรียมแผนปฏิรูปประเทศไทยว่า เป็นเข่ง  แต่ไม่มีโอกาสในการนำมาปฏิบัติให้เป็นจริง   เค้าโครงการปฏิรูปไม่แตกต่างกัน

แนวคิดการปฏิรูปของพรรคคนไทย ที่มี อุเทน ชาติภิญโญ เป็นหัวหน้าพรรค ภายใต้คอนเซปต์ รีเซตประเทศไทยด้วยกฎหมาย รีเซตกฎหมายเพื่อคนไทย   ที่อยู่ในระหว่างการระดมความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ แบ่งการปฏิรูปออกเป็นส่วนๆ คือ ปฏิรูปด้านการศึกษา ทั้งระบบ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดมากกว่าการท่องจำ ลดต้นทุนการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศ ให้ความสำคัญโดยการเพิ่มบุคลากรการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

ปฏิรูป บทลงโทษตามกฎหมายและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง    ที่ยังมีบทกำหนดโทษสูงสุดและต่ำสุดอยู่  ดังนั้น จึงควรแก้ไขกฎหมายอาญาในแต่ละฐานความผิดให้สูงขึ้น

ปฏิรูป การจัดเก็บภาษีและเพิ่มการจัดเก็บภาษีที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีคนที่เสียภาษีไม่ถึงร้อยละ 15 การจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่ถือครองที่ดินเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชนชั้นสูงและมีฐานะ เป็นเหตุผลที่ทำให้คนจนไม่มีโอกาสในการถือครองที่ดินและเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูแลสวัสดิภาพของประชาชน ปฏิรูประบบราชการ ที่ถือเป็นเร่ืองใหญ่มาก แก้ไข ระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์   และข้าราชการ

ต้องถูกตรวจสอบได้ง่ายกว่าในปัจจุบัน

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและศาล เช่น ปัจจุบันการสอบผู้พิพากษาอายุเพียง 25 ปี  ก็มีสิทธิสมัครสอบโดยขาดประสบการณ์มีแต่ความรู้ตามตำรา หากต้องรับผิดชอบตัดสินคดีผิดไปก็จะเกิดความเสียหายต่อประชาชนและความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังต้องมีระบบตรวจสอบผู้พิพากษา โดยองค์กรกลางไม่ใช่ตรวจสอบกันเอง และต้องปฏิรูปกระบวนการพิจารณาคดีให้รวดเร็วขึ้น สุดท้ายคือการปฏิรูปนักการเมืองและปฏิรูปการเลือกตั้ง

สองประเด็นหลังพูดง่ายแต่ทำยาก.


หมัดเหล็ก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้