วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชัชชาติ ย้ำพ.ร.บ. สองล้านล้านจำเป็น วอนทุกฝ่ายอย่าอคติ

ชัชชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้ความจำเป็น พ.ร.บ.สองล้านล้าน ก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรุ่งนี้ แจงไม่เป็น พ.ร.บ.โกง เพราะมีการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระครบถ้วน...

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ที่ใช้ชื่อว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ระบุว่า ในวันที่ 12 มีนาคม (พรุ่งนี้) ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สร้างอนาคตไทย หรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อ พ.ร.บ.สองล้านล้าน

ในการดำเนินการเรื่องนี้ต่อนั้น เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ แต่สรุปประเด็นต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมไว้ดังนี้

ถาม : พ.ร.บ. นี้คืออะไร ?

ตอบ : เป็น พ.ร.บ. ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลัง ในการกู้เงินเพื่อมาใช้ลงทุน ในโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งระบบรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ท่าเรือ ถนนสี่เลน มอเตอร์เวย์ ด่านศุลกากร สถานีขนส่งสินค้า ในวงเงินไม่เกินสองล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 7 ปี (ไม่ใช่การอนุมัติโครงการ เป็นการเตรียมกรอบวงเงินไว้)

ถาม : ทำไมไม่ใช้ พ.ร.บ. งบประมาณปกติ ?

ตอบ : ในการทำโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดง สีเขียว สีม่วง ก็ไม่ได้ใช้ พ.ร.บ.งบประมาณ ในการดำเนินการ แต่จะใช้เงินจากแหล่งเงินกู้ และทยอยจ่ายคืนเงินกู้ผ่านงบประมาณรายปี การออกเป็น พ.ร.บ. ต่างหาก ทำให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการที่สำคัญนี้ จะมีแหล่งเงินที่เพียงพอในการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่เกิดความล่าช้าเหมือนหลายๆ โครงการที่มีการอนุมัติมาหลายสิบปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ถาม : ต้องเป็นหนี้กันมากกว่า 50 ปี ?

ตอบ : การทยอยจ่ายคืนเงินกู้เป็นเรื่องปกติ หลายๆ โครงการในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ก็มีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม (แต่ไม่มีใครพูดถึง) ประเด็นที่สำคัญ ไม่ใช่ระยะเวลาการจ่ายคืนหนี้ แต่เป็นเรื่องผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ ที่ต้องคุ้มค่ากับการลงทุน

ถาม : โครงการไม่มีความพร้อม ไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่คุ้มทุน ?

ตอบ : ทุกโครงการ ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ EIA HIA การทำประชาพิจารณ์ และต้องมีการพิจารณาจาก กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ เสนอต่อ ครม. เพื่ออนุมัติเป็นรายโครงการ

ถาม : กู้มาเพื่อจะโกง ?

ตอบ : การดำเนินการโครงการ ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ ทั้ง สตง. ป.ป.ช. ตามปกติ เหมือนๆ กับทุกโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการหารือกับภาคเอกชน เพื่อจะเข้ามาร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการด้วย ถ้าเรากังวลเรื่องโกง ทางออกไม่ใช่การหยุดทำโครงการต่างๆ เพราะกลัวโกง แต่ทางออกคือต้องมาร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ถาม : การออก พ.ร.บ. นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยรัฐสภา ?

ตอบ : พ.ร.บ.นี้ ผ่านการพิจารณาของทั้งสองสภา ตามขั้นตอน ในการดำเนินการ ต้องมีการทำรายงานเสนอรัฐสภาทุกปี และสภาเองก็สามารถตรวจสอบการดำเนินการผ่านช่องทางของคณะกรรมาธิการต่างๆ การตั้งกระทู้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในการตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลตามปกติอยู่แล้ว

ถาม : การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ?

ตอบ : กรอบวงเงินที่เสนอใน พ.ร.บ. นี้ กระทรวงการคลังได้มีการพิจารณาแล้วว่า เป็นกรอบวงเงินที่เหมาะสมกับสภาพวินัยทางการคลังของประเทศ ไม่เกินตัว แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่า เราต้องนั่งรถเมล์ไปตลอดชีวิต โดยไม่ให้สร้างรถไฟฟ้าได้ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จะช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็งขึ้น เพราะโอกาสจะกระจายลงสู่ชนบทมากขึ้น ต้นทุนการขนส่งลดลง สินค้ากระจายจากครัวเรือนสู่ตลาดได้สะดวกขึ้น ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น

ถาม : รถไฟความเร็วสูง มีต่างชาติเคยจะเสนอมาก่อสร้างให้ โดยไทยไม่ต้องเสียเงินเลย ทำไมต้องกู้มาสร้าง ?

ตอบ : ของฟรีไม่มีในโลก ผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีประเทศไหนมาก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงให้เราฟรีๆ เท่าที่ผมศึกษาเอกสาร เคยมีแนวคิดในการจะตั้งบริษัทร่วมทุน ไทย (51%) ต่างชาติ (49%) โดยให้บริษัทนี้ มีสิทธิ์พัฒนาที่ดินของรถไฟทั้งหมดตามแนวเส้นทาง (หลายหมื่นไร่) รวมทั้งได้สิทธิ์ในการเดินรถ การขายเครื่องจักรอุปกรณ์ การรับเหมาก่อสร้าง ผมว่าเป็นเงื่อนไขที่ไทยเสียเปรียบ และไม่ควรดำเนินการต่อ ส่วนใครจะเห็นว่าควรทำ ก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละคนครับ

พ.ร.บ. สร้างอนาคตไทยนี้ ผ่านหรือไม่ผ่าน ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการต่างๆ ต่อไปครับ การไม่เห็นด้วย คัดค้าน หรือแสดงความเห็น ข้อกังวลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นี้ เป็นสิ่งที่ดี และรัฐบาลใหม่ควรนำไปปรับปรุง ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ แต่ขอให้ความเห็นต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับ อย่าอยู่บนพื้นฐานของความเกลียดชัง อคติ การสร้างความกลัว เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่การเมือง แต่คืออนาคตของประเทศ

ชัชชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้ความจำเป็น พ.ร.บ.สองล้านล้าน ก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรุ่งนี้ แจงไม่เป็น พ.ร.บ.โกง เพราะมีการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระครบถ้วน... 11 มี.ค. 2557 10:09 11 มี.ค. 2557 11:52 ไทยรัฐ