วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้ 'โรคคอตีบ' รักษาหายได้ แนะป้องกันด้วยวัคซีน

กรมควบคุมโรคชี้ โรคคอตีบสามารถหายได้ แนะนำประชาชนฉีดวัคซีนป้องกัน พบสถิติตั้งแต่ 1 ม.ค.- 1 มี.ค. 57 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 2 คน แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต...

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การให้บริการวัคซีนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการ
แบบบูรณาการเข้ากับระบบบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการจัดหาวัคซีนโดยงบประมาณรัฐ ประสานงานติดตามและสนับสนุนวิชาการ
แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยให้บริการวัคซีนพื้นฐานจำนวนรวม 8 ชนิด ซึ่งมีแอนติเจน
ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดต่อ รวม 10 โรค ได้แก่ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี และไข้สมองอักเสบเจอี

ทำให้โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในปัจจุบัน มีรายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน เนื่องจากครอบคลุมการได้รับวัคซีนประชากรชาวไทยกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี อัตราการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในประเทศไทยอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่ที่ยังมีการระบาดของโรคเหล่านี้ หรือพื้นที่ที่โรคเหล่านี้เป็นโรคประจำถิ่นไปยังพื้นที่อื่น อาจทำให้คนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา มีรายงานการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนโรคหนึ่ง คือ โรคคอตีบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยทั้งหมด 28 ราย เสียชีวิต 6 ราย และในปี 2557 นี้ จากระบบการเฝ้าระวังโรค โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 มี.ค. 2557 มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบแล้ว 2 คน โดยไม่มีผู้เสียชีวิต

โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันของระบบทางเดิน
ลมหายใจ ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้ สามารถสร้างพิษที่ก่อให้เกิดการอักเสบ และทำให้เกิดเนื้อตายเป็นแผ่นหนาในลำคอ หรือหลอดลมและการตีบตันของทางเดินหายใจจนต้องเจาะคอ เพื่อเปิดช่องหายใจ

นอกจากนี้ สารพิษที่เชื้อโรค
คอตีบปล่อยออกมา ยังทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบด้วย โรคคอตีบเป็นโรคที่มีอัตราตายสูงมาก ในผู้ป่วย 10 ราย จะมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยอาจเสียชีวิตจากทางเดินหายใจอุดตัน หรือจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวก็ได้

โรคนี้ติดต่อโดยการหายใจ การไอ จามรดกัน หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด บางครั้งติดต่อโดยการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน หรือการอมดูดของเล่นร่วมกันในเด็กเล็ก เป็นต้น ผู้ป่วยโรคคอตีบหรือผู้ติดเชื้อคอตีบที่ยังไม่มีอาการ สามารถแพร่เชื้อที่อยู่ในจมูก หรือลำคอไปสู่ผู้อื่นได้ เพราะเชื้อโรคจะอยู่ในลำคอผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา ประมาณ 2 สัปดาห์ ระยะฟักตัวของโรค 1-7 วัน เฉลี่ย 3 วัน เริ่มต้นอาการด้วยมีไข้ต่ำๆ มีอาการคล้ายหวัดในระยะแรก แต่ไม่มีน้ำมูก มีอาการไอก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร 
ต่อมาจะมีแผ่นฝ้าสีขาวอมเทาติดแน่นที่บริเวณทอนซิล ช่องคอ และ/หรือโพรงจมูก กล่องเสียง

ในรายที่อาการรุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ การหายใจล้มเหลว และเสียชีวิต โรคนี้รักษาให้หายได้ ด้วยการไปพบแพทย์ เพื่อสั่งยาปฏิชีวนะ ให้รับประทานนาน 14 วัน บางรายอาจได้รับยาทำลายพิษของเชื้อโรคคอตีบร่วมด้วย 
ในผู้ป่วยที่มีอาการอุดกั้นทางเดินหายใจต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ หลังจากเป็นปกติ ผู้ป่วยต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบตามเกณฑ์ 3 ครั้ง เพราะการป่วยด้วยโรคคอตีบไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคคอตีบในอนาคตได้

"การป้องกันโรคคอตีบเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดย 1. นำบุตรหลานไปรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด แม้ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคคอตีบแล้วก็ต้องได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคคอตีบในอนาคต เพราะการป่วยเป็นโรคคอตีบ ไม่ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคนี้ได้ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคคอตีบ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ และในที่ผู้คนอยู่กันแออัด 3. ถ้ามีผู้ป่วยในบ้าน ควรแยกผู้ป่วยออกต่างหาก และน้ำมูกน้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยต้องทำลายด้วยเทลงส้วมถูกสุขลักษณะ หรือราดน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น 
น้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด  4. ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน เป็นต้น 5. เมื่อไอ หรือจาม
ปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าเช็ดหน้า หรือกระดาษทิชชู่ และสวมหน้ากากป้องกันโรคเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินลมหายใจ และ 6. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเวลาไอ หรือจาม ก่อนรับประทานอาหารและก่อนประกอบอาหาร และหลังการเข้าห้องน้ำ

นอกจากนี้ อย่าลืมนำบุตรหลานไปรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด เวลาไอ/จามปิดปากปิดจมูก หมั่นล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ ป้องกันโรคคอตีบได้ ถ้ามีไข้ ไอก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร โดยเฉพาะในเด็ก ให้เด็กสวมหน้ากากป้องกันโรค และรีบมาพบแพทย์ ประชาชนที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร. 02-590-3196-99 หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422" นพ.โสภณ กล่าว.

กรมควบคุมโรคชี้ โรคคอตีบสามารถหายได้ แนะนำประชาชนฉีดวัคซีนป้องกัน พบสถิติตั้งแต่ 1 ม.ค.- 1 มี.ค. 57 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 2 คน แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต... 11 มี.ค. 2557 09:19 11 มี.ค. 2557 10:09 ไทยรัฐ