วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เชิญ'กลับวัด อัฐิพุฒาจารย์


ประดิษฐาน ไว้บนศาลา ให้สักการะ เชิญอัฐิ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” กลับวัดสระเกศ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวยังศาลาการเปรียญ พร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะอัฐิ ประชาชนรอส่งอัฐิสองข้างทางจากวัดเทพศิรินทราวาสจนถึงวัดสระเกศ

ภายหลังมีพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อเย็นวันที่ 9 มี.ค.นั้น

ต่อมาเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 มี.ค. ที่เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส มีพิธีเชิญอัฐิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กลับมายังวัดสระเกศฯ โดยพระพรหมสุธี (เสนาะ ปัญญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประกอบพิธีเก็บอัฐิบนเมรุหลวงฯ และนำอัฐิบรรจุลงในเจดีย์หินอ่อนสีขาวขนาดเล็ก ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง บรรจุอังคารของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ลงหีบบรรจุอังคาร จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญเจดีย์อัฐิและหีบบรรจุอังคาร ไปยังศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาส ประกอบพิธีรับพระราชทานภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ

ต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานพระราชวัง เชิญเจดีย์อัฐิ หีบบรรจุอังคาร ขึ้นรถบุษบกในขบวนเกียรติยศ กลับมายังวัดสระเกศฯ โดยใช้เส้นทางถนนหลวง ผ่านห้าแยกพลับพลาไชย แยก รพ.กลาง เลี้ยวขวาสี่แยกวรจักร เคลื่อนขบวนไปตามถนนวรจักร ผ่านสี่แยกแม้นศรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดสระเกศฯ ตลอดสองข้างทางมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากยืนพนมมือ ไหว้ส่งอัฐิสมเด็จพระพุฒาจารย์ กลับมายังวัดสระเกศฯ ตลอดจนถึงวัดสระเกศฯ โดยใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนเชิญอัฐินานกว่า 1 ชั่วโมง

เวลา 08.35 น. ขบวนเชิญอัฐิสมเด็จพระพุฒาจารย์ มาถึงยังหน้าศาลาการเปรียญ วัดสระเกศฯ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเชิญเจดีย์อัฐิและหีบบรรจุอังคาร เข้าประดิษฐานภายในศาลาการเปรียญ จากนั้นเวลา 10.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฉลองอัฐิสมเด็จพระพุฒาจารย์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ จบแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร 500 รูป เป็นอันเสร็จพิธี โดยตลอดพิธีการมีเจ้าหน้าที่จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มาบันทึกเหตุการณ์ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เก็บรวบรวมบันทึกเป็นจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญของชาติ

พระพรหมสุธี กล่าวว่า การประดิษฐานเจดีย์อัฐิ และหีบบรรจุอังคารสมเด็จพระพุฒาจารย์นั้น จะประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ศาลาการเปรียญก่อน โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการะได้ ส่วนจะมีการเชิญไปประดิษฐานยังตำหนักสมเด็จฯ เมื่อใด จะมีการหารือคณะสงฆ์วัดสระเกศฯก่อน

11 มี.ค. 2557 07:23 11 มี.ค. 2557 07:23 ไทยรัฐ