วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลับวัดสระเกศ

คณะสงฆ์เชิญอัฐิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ จากวัด เทพศิรินทราวาส กลับไปยังวัดสระเกศและเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ.

11 มี.ค. 2557 07:06 11 มี.ค. 2557 07:06 ไทยรัฐ