วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งบกลาง 2 หมื่นล้านฉลุย

กองทุนช่วยเหลือชาวนายอดเริ่มแผ่ว

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ กระบวนการเบิกจ่ายงบกลาง 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตปี 56/57 จะเรียบร้อย เนื่องจากวันที่ 7 มี.ค.57 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งหนังสือถึงเลขาฯคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้รัฐบาลรักษาการสามารถนำเงินงบกลาง 20,000 ล้านบาท มาจ่ายให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องนำเงินมาชำระคืนงบกลางภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่รัฐบาลใหม่ ซึ่งในส่วนของกรมบัญชีกลาง ขณะนี้ ได้เตรียมขั้นตอนการโอนเงิน 20,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่การดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากกรมการค้าต่างประเทศ สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง

“ตอนนี้ เหลือกระบวนการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ ซึ่งคาดว่าสัปดาห์นี้กรมบัญชีกลางจะอนุมัติงบกลาง 20,000 ล้านบาท ให้แก่ ธ.ก.ส. หลังจากนั้น ธ.ก.ส.จะส่งผ่านเงินจำนวนดังกล่าวไปยังชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวก่อนวันที่ 9 ธ.ค.56”

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ธ.ก.ส.ว่า ยอดเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา ณ วันที่ 10 มี.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่ 5 จากหลังที่ ธ.ก.ส.เปิดตัวกองทุนช่วยเหลือชาวนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีเงินยอดรวม 616,535,172 บาท แบ่งเป็นกองทุนที่ 1 หรือเงินบริจาคมีจำนวน 17,159,440 บาท กองทุนที่ 2 แบบไม่มีผลตอบแทนมีจำนวน 459,532,514 บาท และกองทุนที่ 3 แบบมีผลตอบแทน 0.63% ต่อปี มีจำนวน 139,843,217 บาท.

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ กระบวนการเบิกจ่ายงบกลาง 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตปี 56/57 จะเรียบร้อย... 11 มี.ค. 2557 03:40 11 มี.ค. 2557 03:40 ไทยรัฐ