วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คอร์รัปชันดันต้นทุนพุ่ง 30%

หอการค้าไทยเผยยอดโกงทะลุ 3 แสนล้าน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้คอร์รัปชันดันต้นทุนเอกชนพุ่ง 30% แนะรัฐบาลใหม่บรรจุการแก้คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ เพราะคนไทยกำลังตื่นตัวหลังมีการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ขณะที่ทีดีอาร์ไอ ชี้องค์กรด้านศาสนาโปร่งใสมากที่สุด

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ “ดัชนีชี้วัดสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย” จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาไทย (ทีดีอาร์ไอ) และองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ว่า ปัญหาการคอร์รัปชันทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการสูงขึ้นจากปกติ โดยเฉลี่ย 30% จากต้นทุนรวมทั้งหมด ส่งผลให้ความสามารถการแข่งขันด้านราคาของภาคเอกชนลดลงจนสูญเสียความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในไทย ดังนั้น รัฐบาลใหม่ควรยกการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเอกชนอย่างจริงจัง และตรวจสอบนักการเมืองในฐานะผู้ทุจริตอันดับ 1

“ฮ่องกงประสบความสำเร็จในการปราบปรามคอร์รัปชัน เพราะประชาชนตื่นตัว คนฮ่องกงออกมาทั้งเกาะ เพื่อกดดันให้นักการเมืองแก้ไขปัญหา จนนักการเมืองต้องยอมทำตาม เชื่อว่าในเมืองไทยก็น่าจะทำได้ เพราะตอนนี้ประชาชนตื่นตัวมาก ดัชนีความอดทนต่อการคอร์รัปชันปรับตัวดีขึ้นอย่างมากจาก 3.08 ลดเหลือ 2.5 หลังมีการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จากปกติที่ดัชนีเปลี่ยนแปลงในระดับทศนิยมเท่านั้น คาดว่าจากนี้ไป พรรคการเมืองจะบรรจุการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเข้าเป็นนโยบายด้วย แต่ประชาชนต้องไม่แผ่วต้องตามตรวจสอบว่า พรรคการเมืองดำเนินการจริงหรือไม่ ทั้งการแก้ไขกฎหมาย และการใช้งบประมาณ”

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความเสียหายจากการคอร์รัปชัน ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมไว้ในปี 2546 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 41.9% จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองเพิ่มขึ้น 6-10% จากมูลค่างานปกติ เพื่อให้ได้สัญญางาน แต่หลังจากนั้น เอกชนต้องจ่ายเงินมากขึ้น เพื่อให้ได้งาน โดยปี 2553 เอกชนส่วนใหญ่ 30.6% จ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็น 26-30% ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 39.7% และในการสำรวจล่าสุดเดือน มิ.ย.2556 เพิ่มเป็น 51.8%”

“เมื่อประเมินวงเงินคอร์รัปชันจากงบรายจ่ายด้านครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐ ภาคเอกชนคาดว่า คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ 25% 30% และสูงสุด 35% ของงบประมาณ โดยเมื่อประเมินเป็นเม็ดเงินคอร์รัปชันสูงสุด 35% พบว่ามูลค่าการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2554 อยู่ที่ 272,153 ล้านบาท หรือ 2.58% ของจีดีพี ปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 294,050 ล้านบาท หรือ 2.54% ของจีดีพี และปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 329,912 ล้านบาท 2.63% ของจีดีพี”

นางเสาวณีย์ กล่าวว่า สำหรับมุมมอง (Perception) ของคนไทยที่มีต่อการคอร์รัปชัน พบว่า 3 สาเหตุหลักที่คนไทยมองว่าทำให้เกิดการคอร์รัปชัน คือ 1. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 2.กระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใส และ 3.ความล่าช้าของภาคราชการ ขณะที่ด้านจิตสำนึกพบว่าเยาวชนในช่วงอายุต่ำกว่า 19 ปีส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน แต่น่าเสียดายว่าเมื่ออายุมากขึ้นจำนวนคนที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันกลับลดลง โดยอาชีพที่มองว่า การคอร์รัปชันไม่เลวร้ายมากนักคือ ข้าราชการ

ส่วนมุมมองของภาคส่วนต่างๆของสังคมที่ผู้ตอบแบบสำรวจมองว่าจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาได้มากที่สุด คือ ภาคประชาชน ได้คะแนนสูงสุด 5.64 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือ สื่อมวลชน 5.64 คะแนน ขณะที่ตัวผู้ประกอบการกลับมาเป็นความหวังของสังคมว่าจะช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชัน โดยได้คะแนนเกิน 5 จากในอดีตที่มีคะแนนประมาณ 3 คะแนนเท่านั้น เพราะสังคมมองว่าถ้านักธุรกิจไม่จ่ายการคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นไม่ได้

นางสาวบุญวรา สุมะโน นักวิชาการทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า ในสายตาของต่างชาติที่มองการคอร์รัปชันในไทย ผ่านดัชนีสำคัญ 3 ตัวด้วยกัน คือ 1.องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ 2.สถาบันเลกาตัม จากอังกฤษ และ 3.เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม โดยดัชนีขององค์กรโปร่งใสระหว่างประเทศ พบว่าอันดับของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงสถานการณ์การคอร์รัปชันในไทยย่ำแย่ลงเรื่อยๆ โดยมุมมองการคอร์รัปชันที่มีต่อทั้ง 2 องค์กรย่ำแย่ลงต่อเนื่อง ขณะที่องค์กรที่ถูกมองว่าโปร่งใสมากที่สุด คือ องค์กรด้านศาสนา

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามเกณฑ์ของสถาบันเลกาตัม จะพบว่าไทยอยู่ในอันดับ 52 จาก 142 ประเทศ ถือว่าได้อันดับค่อนข้างต่ำ เพราะถูกตัดคะแนนไปมากในด้านความโปร่งใสการบริหารจัดการของภาครัฐ (Governance) ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม  พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ ปัจจัยที่ทำให้ไทยได้คะแนนดี เพราะความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีค่อนข้างมาก สถาบันการเงินไทยได้รับความเชื่อถือความโปร่งใสสูงถึง 92% แต่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือความโปร่งใสในการจัดทำนโยบายของรัฐบาล และการติดสินบนที่น่าเป็นห่วง.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้คอร์รัปชันดันต้นทุนเอกชนพุ่ง 30% แนะรัฐบาลใหม่บรรจุการแก้คอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ เพราะคนไทยกำลังตื่นตัวหลังมีการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ขณะที่ทีดีอาร์ไอ ชี้องค์กรด้านศาสนาโปร่งใสมากที่สุด... 11 มี.ค. 2557 03:39 11 มี.ค. 2557 03:39 ไทยรัฐ