วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อึ้งแนวคิด นศ.ทุจริตการสอบเป็นความผิดเล็กน้อย

อึ้งแนวคิด นศ.ทุจริตการสอบเป็นความผิดเล็กน้อย

  • Share:

นิด้าโพลผลทัศนคตินิสิตนักศึกษา ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การโกงในการเรียนการสอบ พบมากกว่า 16% เคยทุจริตการสอบ คิดว่าการทุจริตการสอบผิดเล็กน้อย หรือผิดไม่ร้ายแรง...

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลนิด้าโพลเรื่องทัศนคตินิสิตนักศึกษาต่อการทุจริตคอร์รัปชัน การโกงในการเรียนการสอบ ซึ่งสำรวจนิสิตนักศึกษา 5,654 คน จาก 23 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. ผลปรากฏว่า นิสิตนักศึกษามากกว่า 16% เคยทุจริตการสอบ คิดว่าการทุจริตการสอบผิดเล็กน้อย หรือผิดไม่ร้ายแรง 6% เคยช่วยเพื่อนทุจริตในการสอบ 30% คิดว่าการช่วยเพื่อนทุจริตในการสอบ ผิดเล็กน้อยหรือไม่ร้ายแรง 23% และเมื่อพบเห็นเพื่อนทุจริตนิสิตนักศึกษาจะเตือนเพื่อน 55.2% แจ้งครูอาจารย์ 7.2% ทำไม่รู้ไม่เห็น 30.7% ส่วนการทุจริตในการสอบที่ทำ หรือเคยเห็นมากที่สุด คือการลอกคำตอบเพื่อนหรือให้เพื่อนลอกคำตอบ  รองลงมานำโพยเข้าห้องสอบ ส่งสัญญาณหรือทำสัญลักษณ์และวิธีใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือมือถือ

ทั้งยังพบว่า นิสิตนักศึกษามากกว่า 80% เคยลอกการบ้านเพื่อนและเคยให้เพื่อนลอกการบ้าน เคยลอกรายงานผลงานคนอื่น 48% นิสิตนักศึกษาที่เคยทำสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ มินิโปรเจกต์ โครงงานและปัญหาพิเศษ เคยคัดลอกงานผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง 4% โดยให้เหตุผลว่า ลืมอ้างอิงหรืออ้างไม่ครบ ทำไม่ทัน สะเพร่า ทำให้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว หาแหล่งอ้างอิงไม่ได้หรือแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจน และรู้เท่าไม่ถึงการณ์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้