วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สรอ.ผุดสัมมนาวิชาการ รวมซีอีโอทั่วอาเซียน สร้างเครือข่ายคลาวด์

สรอ.ผุดสัมมนาวิชาการ รวมซีอีโอทั่วอาเซียน สร้างเครือข่ายคลาวด์

  • Share:

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สานต่อโครงการ CSA จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "ASEAN CSA & OWASP Summit 2014" เน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์...

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. และประธานกลุ่ม CSA Thailand Chapter เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA Summit 2013 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนั้น ทำให้ในปีนี้ไทยมีโอกาสจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ในชื่อ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 โดยเน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย (The Open Web Application Security Project : OWASP) โดยผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงอุตสาหกรรมไอที ในวันที่ 3-4 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ทั้งนี้ จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของไทยในปี 2556 คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,300 ล้านบาท ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและสอดคล้องกับแผนเออีซี 2015 และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Master Plan) ที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อทางการค้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 25% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,875 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมหลักที่ใช้คลาวด์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สรอ.ได้เตรียมการแผนรองรับไว้อย่างดีทั้งด้านปริมาณความต้องการที่มีมากขึ้นและด้านความปลอดภัยทั้งข้อมูลและการเข้าถึงผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN) และเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลจากปี 2556 ทางสมาคมฯ จึงมีการวางแผนคู่กับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ประเทศไทย (เอชพี) เพื่อนำเสนอหลักสูตร CCSK ในปี 2557 นี้ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 วัน ที่ไม่เพียงแต่จะรวมเนื้อหาทั้งหมดจากหลักสูตรพื้นฐาน แต่ยังจะมีการขยายความอย่างลึกซึ้ง ด้วยการปฏิบัติการผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อการสอบใบรับรอง CCSK หลักสูตรดังกล่าวเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และยังมีประโยชน์สำหรับบุคคลที่ต้องการจะขยายความรู้ของการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ สรอ. และ CSA ร่วมกันส่งเสริมในปีนี้ คือ การทำ STAR Certification สำหรับ CSP (Cloud Service Provider) เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัยตามมาตราฐานสากล ซึ่งในส่วนของการรับรองด้านการให้บริการคลาวด์ที่เรียกกันว่า CSA STAR Certification นั้น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความไว้วางใจในตลาดคลาวด์และไอซีทีโดยนำเสนอความโปร่งใสและความมั่นใจให้กับองค์กร รวมทั้ง ยังเป็นการประเมินความปลอดภัยของการให้บริการคลาวด์ของผู้ให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจว่าระบบที่ใช้บริการอยู่นั้นมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น องค์กรที่ได้การรับรอง STAR Certification จึงมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็น CSA’s STAR บนเว็บไซต์ของ CSA worldwide

ซึ่งภายในปีนี้ ทางสมาคมฯ มีการวางแผนจัดหลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัยบนคลาวด์ คู่กับบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีการวางหลักสูตร 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการตรวจประเมิน STAR Certification ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ประเมินความสอดคล้องกับ CCM (Cloud Control Matrix) ของ CSA เพื่อส่งเสริมความเข้าใจโดยรวมทั้งในชีวิตประจำวันและในด้านธุรกิจหรือองค์กร ไปจนถึงการทำ CCM 1.4 รวมทั้งการจัดทำ 10 อันดับแรก ของคลาวด์ และการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ระหว่าง CSA ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างสมาชิกอย่างสูงสุด

นายไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมซีไอโอ 16 ในฐานะประธานจัดงาน ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 กล่าวว่า การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) ให้ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและมาตรฐาน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและนโยบายในการใช้งาน พร้อมสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้มาตรฐานตลอดจนยืนยัน ความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของไทย

สำหรับไฮไลต์ภายในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีจากทั้งในและต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้