วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
At กับ in

At กับ in

  • Share:


หลายท่านพูดจาภาษาอังกฤษสำเนียงดี แต่เสน่ห์หายไปเมื่อใช้ preposition หรือคำบุพบทผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง in กับ at เมื่อพูดว่า ในรูปถ่าย ท่านต้องใช้ in นะครับ เช่นin a photograph, หรือ ในรูป  in a picture, ในกระจก in a mirror, บนท้องฟ้า ก็ in the sky, ในโลก in the world, ในหนังสือ in a book, เข้ารักษาในโรงพยาบาล in hospital (ไม่มี a, an และ the นะครับ), ในแท็กซี่ in a taxi, ถูกจำคุก in prison, ในหนังสือพิมพ์ in a newspaper, บนเตียง in bed, ในอีเมล์ in an email ฯลฯ

แต่ at ใช้กับสถานที่เล็กๆ หรือใช้เมื่อพูดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด อย่างเช่น คุณเป็นพนัก– งานต้อนรับของโรงแรม ต้องการจะแจ้งให้แขก ทราบว่า เมื่อท่านออกจากโรงแรม ช่วยฝากกุญ–  แจไว้ที่แผนกต้อนรับด้วย ผู้อ่านท่านจะเห็นว่าแผนกต้อนรับ เป็นสถานที่ที่เหตุการณ์การฝากกุญแจจะเกิดขึ้น When you leave the resort, please leave your key at the reception.

บริษัทผมกำลังจะมีการประชุม พนักงานใหม่ชาวอินเดียถามว่าการประชุมครั้งนี้จะมีขึ้นที่ไหนครับ ผมตอบว่า The meeting will take place at the company’s head– quarters in Bangkok. การประชุมครั้งนี้จะจัดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในกรุงเทพฯ ประโยคนี้ผู้อ่านท่านจะเห็นว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่จึงใช้ at ส่วนกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ใหญ่จึงใช้ in ผมขอฝากวลีต่อไปนี้นะครับ at home อยู่บ้าน, at school  เรียนหนังสือที่โรงเรียน, at work ทำงานอยู่ที่ที่ทำงาน, at university เรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย, at sea เดินทางทางทะเล ฯลฯ.


คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้