วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย
11 มี.ค. 2557 05:01 น.
แยกให้ชัดเพื่อขจัดปัญหา

แยกให้ชัดเพื่อขจัดปัญหา

โดย
11 มี.ค. 2557 05:01 น.
  • Share:


ถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะยังไม่ได้พูดอะไร ในกรณีนายถวิล เปลี่ยนศรี แต่ฝ่ายรัฐบาลหลายคนพูดในทำนองว่าอาจมีการตุกติก รองนายกรัฐมนตรีนักกฎหมายมือหนึ่ง กล่าวว่า การคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้นายถวิล จะต้องพิจารณาหลายประเด็น จึงอาจไม่ทันกำหนดเวลา 45 วัน เช่นเดียวกับรัฐมนตรีอีกคนที่อ้างว่าต้องปรึกษากฤษฎีกาก่อน

ส่วนรองโฆษกพรรคเพื่อไทยชี้แจงว่า รัฐบาลมีสิทธิอันชอบธรรม ที่จะเลือกคนที่เชื่อถือได้โดยสุจริตใจ ให้มาดูแลงานด้านความมั่นคงของชาติ และอ้างถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เคยสั่งย้ายเลขาธิการ สมช.คนก่อน และแต่งตั้งนายถวิลดำรงตำแหน่งแทน ก็ไม่เคยมีปัญหา เพราะทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คล้ายกับจะบอกว่านายถวิลไม่ยอมรับคำสั่งผู้บังคับบัญชา

รัฐบาลมีอำนาจหรือมีสิทธิอันชอบธรรม ที่จะแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมให้เป็นเลขาธิการ สมช. แต่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดระบุว่า คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายถวิลเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอบารมีศาลปกครองกลางเป็นที่พึ่ง คราวนี้ถ้ารัฐบาลไม่ยอมคืนตำแหน่งให้ก็อาจต้องพึ่งบารมีศาลอีก

ข้าราชการส่วนใหญ่ยอมรับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นนักการเมือง ดังที่แกนนำข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งกล่าวว่า ข้าราชการ เป็นลูกไก่ในกำมือนักการเมือง ที่แต่งตั้งโยกย้ายตามใจชอบ แต่คราวนี้ “เราไม่ยอม” และมีหลายกระทรวงที่มีการตั้งกลไกปกป้อง ข้าราชการ ไม่ให้นักการเมืองแต่งตั้งตามใจฉัน ชัดเจนที่สุดคือกลาโหม

แต่ต้องยอมรับว่าในวงราชการมีบางตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นการเมือง เช่น เลขาธิการ สมช. หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จึงมักจะมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารในเกือบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนรัฐมนตรี จึงน่าจะแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้และแยกกันให้ชัดเจนว่าตำแหน่งใดเป็นข้าราชการประจำ ตำแหน่งใดเป็นข้าราชการการ เมือง เพื่อไม่ให้มีปัญหา

ควรแบ่งกันให้ชัดเจนว่าตำแหน่งใดเป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งใดเป็นข้าราชการประจำ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทำ ใจและยอมรับ เมื่อมาจากการเมืองก็ต้องไปด้วยการเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล โดยไม่รู้สึกว่าถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม ป้องกันความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการ เพื่อความเป็นธรรมและสบายใจของทุกฝ่าย

ปัญหาที่ว่ารัฐบาลจะยอมคืนตำแหน่งเลขาธิการ สมช.ให้นายถวิลหรือไม่? เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่า รัฐบาลยอม รับคำพิพากษาศาลหรือไม่? ยอมรับการปกครองตามหลักนิติธรรมหรือไม่? ยอมรับ ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งล้วนแต่เป็นเสาหลักของประชาธิปไตยหรือไม่? หวังว่าคำประกาศจะยอมตายคาสนามประชาธิปไตย คงไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้