วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ลืมงานหลัก

โดย สหบาท

ด้วยสถานการณ์ขัดแย้งชุมนุมทางการเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจจากทั่วประเทศ จึงต้องสลับสับเปลี่ยนกำลังกันมาทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม.

จนมีหลายฝ่ายเป็นห่วงในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ยังต้องใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ

เป็นสิ่งสำคัญที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ไม่เคยมองข้าม

ที่ผ่านมาได้เตรียมแผนวางนโยบายไว้ล่วงหน้าให้กับผู้นำหน่วยทุกนาย นำไปประยุกต์ในการปฏิบัติเพื่อให้การบริหารและการพัฒนางานในด้านต่างๆ รวมถึงการติดตามสถานภาพอาชญากรรมที่ต้องทำควบคู่ไปกับหน้าที่ดูแลการชุมนุม

พล.ต.อ.อดุลย์ ได้เน้นย้ำอยู่ตลอดว่า “หน้าที่หลักของตำรวจ” คือ ต้องรับผิดชอบงานปกติ ดูแลงานเฉพาะหน้า ไม่ลืมงานพัฒนาหน่วย และสิ่งสำคัญต้องป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

สถานีตำรวจต้องมีระบบงานสายตรวจ จัดระบบสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบปรามอาชญากรรม แต่ละ บช. บก. และสถานีตำรวจต้องดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ และหาแนวทางมาตรการป้องกันบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปมั่วสุมก่ออาชญากรรม

จากสถิติจะเห็นได้ว่าสถานภาพอาชญากรรมที่เกิดขึ้นไม่มีต่างกันมากนัก ยังเกิดคดีประทุษร้าย และประสงค์ต่อทรัพย์กับร้านสะดวก-ซื้อ ธนาคาร ร้านทอง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นช่วงกลางและปลายเดือน

พล.ต.อ.อดุลย์ กำชับให้หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง ศึกษาแนวโน้มแผนประทุษกรรม กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และวางแผนการตรวจให้เหมาะสม เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจ พร้อมทำแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมแผนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถไปถึงจุดเกิดเหตุโดยเร็วที่สุด

รวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด ช่วงปิดเทอมต้องเฝ้าระวังไม่ให้เด็ก เยาวชนเข้าไปมั่วสุม หรือถูกชักชวนให้ไปร่วมกระทำในสิ่งไม่ดีไม่ชอบจากเหล่ามิจฉาชีพ

แต่ถ้าต้องการให้แผนนโยบายทุกข้อมีประสิทธิภาพสูงสุด กำลังสำคัญคือ ประชาชนต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนทุกอย่างจะบานปลาย

ถ้าเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ สังคมไทยของเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะ.

สหบาท

10 มี.ค. 2557 10:46 10 มี.ค. 2557 10:46 ไทยรัฐ