วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนระวัง 6 โรคติดต่อจากอาหาร-น้ำช่วงฤดูร้อน

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อพบบ่อย 6 โรค โดยพบมากจากการดื่มน้ำ-กินอาหารที่มีสารปนเปื้อนเชื้อ เน้นดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ...

นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อนจะทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีจนทำให้เกิดโรคติดต่อขึ้น ซึ่งโรคติดต่อที่พบบ่อยมี 6 โรค คือ อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไทฟอยด์ บิด และไวรัสตับอักเสบ เอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สำหรับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้ออโรคปนเปื้อน เช่น อาหารที่ปรุงดิบๆ สุกๆ มีแมลงวันตอม หรือทำไว้ล่วงหน้านานๆ อาหารค้างคืน รวมทั้งการมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่ดี เช่น ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือหลังเข้าห้องน้ำ การใช้ช้อนหรือแก้วน้ำร่วมกับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการ จึงขอแนะนำให้ประชาชนยึดหลักป้องกันการป่วยโดยการกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก

สำหรับอาการป่วยของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงที่พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากสุดในแต่ละปีนั้น อาการของผู้ป่วยจะคล้ายกัน คือ มักถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือ มีมูก ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ในการดูแลผู้ป่วย ในระยะแรกควรให้ดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมากๆ อาทิ น้ำข้าว น้ำแกงจืด และดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่หรือที่เรียกว่าผง “โออาร์เอส” หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้านทานโรคน้อย เสี่ยงชีวิตได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆ นั้น ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้จัดเตรียมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ออกสอบสวนควบคุมโรคทันที เพื่อไม่ให้โรคแพร่ระบาด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน.

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคติดต่อพบบ่อย 6 โรค โดยพบมากจากการดื่มน้ำ-กินอาหารที่มีสารปนเปื้อนเชื้อ เน้นดูแลตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ... 9 มี.ค. 2557 16:48 9 มี.ค. 2557 17:49 ไทยรัฐ