วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สวนดุสิตโพล' เผยผลสำรวจ 68.06% ถึงเวลาหาคนกลางไกล่เกลี่ย

'สวนดุสิตโพล' เผยผลสำรวจ 68.06% ถึงเวลาหาคนกลางไกล่เกลี่ย

  • Share:

"สวนดุสิตโพล" เผย ปชช. 49.81% ร้องหาคนกลางเจรจาการเมือง 68.06% ถึงเวลาหาคนกลางไกล่เกลี่ย 44.81% คนกลางเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย และมีคุณธรรม...

วันที่ 9 มี.ค.57 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจประชาชนคิดอย่างไร? กับกระแสข่าวหาคนกลางที่จะมาดำเนินการพูดคุยไกล่เกลี่ยให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น โดยได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,404 คน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2557 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากกระแสข่าวที่มีการพูดคุยกันระหว่างนายกฯ ยิ่งลักษณ์ กับ ผบ.เหล่าทัพต่างๆ และมีการเรียกร้องให้หาคนกลางที่จะมาดำเนินการพูดคุยไกล่เกลี่ยให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? อันดับ 1 เป็นเรื่องที่ดี การหาคนกลางมาเจรจาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด สถานการณ์ต่างๆ คงจะดีขึ้น 49.81% อันดับ 2 อยากให้คนกลางที่จะเข้ามาดำเนินการทำหน้าที่สำเร็จ และทุกฝ่ายพอใจ เต็มใจที่จะทำตาม 27.17% อันดับ 3 กลัวว่าจะหาคนกลางไม่ได้ หรือถ้ามีคนกลางจริงก็ไม่แน่ใจว่าจะเจรจาได้สำเร็จ 23.02%

2. จากสถานการณ์บ้านเมือง ณ ขณะนี้ ประชาชนคิดว่าถึงเวลาหรือยัง? ที่ควรจะหาคนกลางเข้ามาดำเนินการ อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว เพราะประเทศชาติและประชาชนได้รับผลกระทบมามากพอแล้ว เป็นเหตุการณ์ที่ยืดเยื้อมานาน ไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ทุกคนช่วยกันพัฒนาประเทศ ฯลฯ 68.06% อันดับ 2 ไม่แน่ใจ เพราะควรประเมินสถานการณ์ให้ละเอียดรอบคอบ อาจเป็นเพียงกระแสในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ฯลฯ 24.72% อันดับ 3 ยังไม่ถึงเวลา เพราะอยากให้ทั้ง 2 ฝ่าย เจรจากันเองมากกว่า การที่จะหาคนกลางเข้ามาทำหน้าที่นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และคงต้องใช้เวลาในการหาพอสมควร ฯลฯ 7.22%

3. “บทบาท หน้าที่” ของผู้ที่จะมาเป็น “คนกลาง” ควรเป็นอย่างไร? อันดับ 1 เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นที่รู้จัก ประวัติดี มีคุณธรรม 44.81% อันดับ 2 ฉลาด มีไหวพริบ เข้าใจพูด พูดเป็น ไม่บิดเบือนข้อมูล 32.05% อันดับ 3 ทำหน้าที่ให้เต็มที่ ทำเพื่อส่วนรวม ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 23.14%

4. ใครหรือหน่วยงานใด? ที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็น “คนกลาง” ในครั้งนี้ อันดับ 1 กลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง 41.47% อันดับ 2 กองทัพ 27.13% อันดับ 3 ศาลฎีกา 23.64% *อื่นๆ เช่น คณะองคมนตรี ตัวแทนภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน องค์กรต่างประเทศ ฯลฯ 7.76%

5. ถ้ามี “คนกลาง” แล้ว ประชาชนคิดว่าการเมืองท่ามกลางความขัดแย้งที่มีอยู่ ณ วันนี้ จะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 ขัดแย้งน้อยลง เพราะได้พูดคุยและเข้าใจกันมากขึ้น รู้ถึงเหตุผล มุมมอง และความต้องการของแต่ละฝ่าย สถานการณ์ต่างๆ น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ฯลฯ 49.17% อันดับ 2 ขัดแย้งเหมือนเดิม เพราะการเมืองไทยเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและสั่งสมมานาน ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน มีหลายเรื่องที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ 41.39% อันดับ 3 ขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น เพราะยังไม่รู้ว่าคนกลางจะเจรจาได้สำเร็จหรือไม่ กลุ่มที่สนับสนุนของแต่ละฝ่ายอาจไม่เห็นด้วยกับการเจรจา ฯลฯ 9.44%

6. ประชาชนคิดว่าการที่จะตั้ง “คนกลาง” เพื่อทำให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น น่าจะมี “ปัญหาอุปสรรค” อะไรบ้าง? อันดับ 1 หาคนกลางที่เหมาะสมหรือมีคุณสมบัติตามที่ต้องการไม่ได้ หรือไม่มีใครอยากทำหน้าที่เป็นคนกลาง 39.27% อันดับ 2 คนกลางที่หาได้อาจไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เกิดการต่อต้าน คัดค้าน 35.59% อันดับ 3 การทำหน้าที่ของคนกลางอาจถูกแทรกแซง ข่มขู่ ได้รับความกดดันหรือสังคมคาดหวังมากเกินไป 25.14%

7. “ข้อเสนอแนะ” ต่อ “คนกลาง หรือ หน่วยงาน” ที่จะมาดำเนินการในครั้งนี้ อันดับ 1 ต้องอดทน มีสติ เข้าใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่จะต้องเผชิญทั้งในเรื่องของการข่มขู่ หรือความไม่ปลอดภัย 42.78% อันดับ 2 ทำหน้าที่อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา แจ้งความคืบหน้าให้สังคมทราบเป็นระยะๆ 29.38% อันดับ 3 ควรกำหนดกรอบกติกาในการเจรจาหรือประเด็นที่จะพูดคุยให้ชัดเจน พร้อมรับฟังความต้องการทั้ง 2 ฝ่าย 27.84%

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้