วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พระเทพฯ'เสด็จ พระราชทานเพลิง ศพ'สมเด็จเกี่ยว'

วันแรกของพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 8-10 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดวันที่ 8 มี.ค. ที่วัดสระเกศฯ คณะสงฆ์วัดสระเกศฯ และคณะศิษยานุศิษย์ ต่างช่วยกันจัดขบวนรถวอจัตุรมุข ในการเชิญโกศศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ รวมทั้งรถประกอบขบวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนโกศศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในเวลา 13.00 น. วันที่ 9 มี.ค. ซึ่งมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์เวลา 17.00 น. ในวันเดียวกัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวถึงลำดับขบวนเชิญโกศศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ในวันที่ 9 มี.ค.ว่า นำด้วยขบวนหลวงจากสำนักพระราชวัง เชิญโกศศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ด้วยรถวอจัตุรมุข ตามด้วยรถขบวนเกียรติยศ ซึ่งมีการตกแต่งรถเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ เชิญเครื่องอัฐบริขารตามสมณศักดิ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ และขบวนของพระสงฆ์ คณะข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวกว่า 70,000 คน พร้อมกันนี้ทางวัดกำหนดจุดให้พุทธศาสนิกชนวางดอกไม้จันทน์ได้ที่วัดเทพศิรินทร์ 3 จุดคือ 1. บริเวณเมรุหลวง 2. บริเวณเมรุเล็ก และ 3. บริเวณหน้าพระอุโบสถ ที่วัดพลับพลาชัย 1 จุด บริเวณหน้าพระอุโบสถ และที่วัดสระเกศฯ 1 จุด บริเวณลานจอดรถหน้าศาลาการเปรียญ ขณะเดียวกันจัดจุดจอดรถไว้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย สนามฟุตบอล ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.วัดพลับพลาชัย ห้างสรรพสินค้าโซโห การประปาแม้นศรี รวมถึงมีรถบริการผู้เดินทางจากวัดสระเกศฯ ไปยังวัดเทพศิรินทร์ ส่วนผู้ที่จะร่วมขบวนขอให้แต่งกายชุดขาว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

พระวิจิตรธรรมาภรณ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ กลุ่มศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ จำนวน 4 รายการ รวม 300,000 องค์ ดังนี้ พระผงหลวงพ่อดวงดี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาส 85 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ จำนวน 100,000 องค์ ล็อกเกตรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ 100,000 ชิ้น เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ที่ระลึกวันออกเมรุ 50,000 องค์ และพระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์ที่ระลึกวันออกเมรุ 50,000 องค์

ช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการสัมมนาบูชาคุณ “วิเทสนานุสสรณียกถา สมเด็จพระพุฒาจารย์ : งานพระพุทธศาสนาโลก” โดยมีพระมหาผ่อง มหาสังฆนายกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยผู้นำชาวพุทธจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกและพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวเปิดการประชุมว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นพระมหาเถระที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกประการ ทั้งฉลาด มีความสามารถ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงทำให้ทั้งคณะสงฆ์ไทยและนานาชาติ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกศรัทธาในตัวท่าน

ด้านพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล กล่าวว่า พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศมีมติร่วมกันว่าจะจัดนิทรรศการเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ที่วัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้ในวันที่ 9 มี.ค. พระสงฆ์ชาวต่างชาติในประเทศอินเดียจะร่วมกันวางดอกไม้จันทน์หน้ารูปของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่วัดไทยพุทธคยา ก่อนที่จะร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดียด้วย

วันแรกของพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 8-10 มี.ค.... 9 มี.ค. 2557 10:10 9 มี.ค. 2557 10:10 ไทยรัฐ