วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ปลุกจิตอาสา พัฒนาจิตใจ" ชมรมดินสอสีขาวจันทรเกษมปั้น "คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน"

โดย นายว้าก


“หากน้ำใจขาดหายไป ทุกคนคิดถึงแต่ตัวเอง...สังคมไทยจะเป็นเช่นไร?”

คำถามสั้นๆ ที่ผุดขึ้นในใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กลุ่มหนึ่ง จนเป็นที่มาของการรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่าย “ชมรมดินสอสีขาวจันทรเกษม” เพื่อแสดงศักยภาพทางความคิด สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคม

ด้วยอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคม และตั้งใจจะผลักดันให้เยาวชนในกลุ่มเดียวกันเห็นความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยการคิดริเริ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กขาดแคลน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น จึงทำให้มีผู้ร่วมอุดมการณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

และวันที่ 10-12 มี.ค.นี้ ก็จะเป็นอีกครั้งที่พวกเขาจะได้ออกไปจัดกิจกรรมเป็นพี่เลี้ยงความดีให้แก่น้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของ ค่ายอบรมแกนนำชมรมดินสอสีขาว “คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน” ณ บ้านไร่น้ำผุด  จ.นครราชสีมา

“คนสร้างค่าย ค่ายสร้างคน” ที่น้องๆ ชมรมดินสอสีขาวจันทรเกษมจะจัดขึ้นในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร “นายว้าก” ไม่พลาดที่จะไปเจ๊าะแจ๊ะ ล้วงลึกให้เห็นภาพจะจะกันไปเลย

เริ่มที่ “เบนซ์” พงศกร นวยฮา ปี 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนสมาชิกชมรมดินสอสีขาวจันทรเกษม ยิ้มก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่า “ชมรมดินสอสีขาวจันทรเกษมเกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ที่มีหัวใจเดียวกันในเรื่องของจิตอาสา และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมด้วยกัน ที่สำคัญได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังเช่นความหมายของดินสอสีขาวในการวาดเขียนสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคม ที่ผ่านมา 5 ปี ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และพัฒนาสติปัญญาของตัวเอง ล่าสุดได้จัดค่ายอบรมแกนนำชมรมดินสอสีขาวขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านการเป็นผู้นำในการจัดค่ายกิจกรรมเตรียม พร้อมเป็นสตาฟฟ์โครงการค่ายผู้นำเยาวชนคุณธรรม สุขใจวัยเรียนของเครือข่ายสมาชิกชมรมดินสอสีขาว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดโดยเครือข่ายชมรมดินสอสีขาวสากล ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.นี้”

ขณะที่สาวหน้าใส “ครีม” จุฑามาศ อบทม ปี 2 จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พูดถึงการจัดกิจกรรมของชมรมกันแบบน้ำไหลไฟดับสมเป็นประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ว่า “กิจกรรมค่ายอบรมแกนนำครั้งนี้เกิดขึ้นจากสมาชิกของชมรมต้องรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาในค่ายผู้นำเยาวชนคุณธรรมฯ ตลอดระยะเวลา 3 วัน จะต้องคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ต้องผ่านการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีเสียก่อน จึงจะไปถ่ายทอดความรู้และทัศนคติที่ดีนั้นให้แก่น้องๆนำไปปฏิบัติตามได้ ด้วยแนวคิดดังกล่าวชมรมฯจึงเป็นเจ้าภาพจัดค่ายอบรมแกนนำ ชมรมดินสอสีขาว โดยมีสมาชิกทั้งในจันทรเกษมเอง และสมาชิกเครือข่ายชมรมจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ม.เทคโน– โลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เข้าร่วมการอบรม  เป็นเวลา 3 วัน โดยวันแรกจะเป็นกิจกรรมสลายพฤติกรรม”

“ปุ้ม” วิทิต อดุลเดชาฤทธิ์ ปี 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ หนุ่มมาดเข้ม ส่งเสียงดังฟังชัดร่วมเล่าถึงกิจกรรมว่า “ในวันที่ 2 ของกิจกรรม ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ เรื่องการพูดแบบผู้นำและจิตวิทยาในการสื่อสารกับวัยรุ่น โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่น้องๆ ค่ายผู้นำเยาวชนคุณธรรมฯ ที่ส่วนใหญ่ จะเป็นวัยรุ่น วัยที่ค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเอง พวกเราเองก็มีอายุไม่ห่างกับพวกเขามากนัก หากไม่มีศิลปะในการสื่อสารก็อาจทำให้พวกเขาเกิดการต่อต้าน ปิดท้ายกิจกรรมในวันที่ 2 เป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติน้ำผุด โดยช่วยกันเก็บขยะพัฒนาพื้นที่โดยรอบร่วมกับชุมชน วันสุดท้ายเป็นกิจกรรมรู้จักผู้นำ 3 แบบ คือผู้นำแบบอธิปไตย ผู้นำเผด็จการ และผู้นำกึ่งอธิปไตยกึ่งเผด็จการ เป็นกิจกรรมที่จะให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนให้รู้จักการเลือกเป็นผู้นำในแบบต่างๆที่เหมาะสมตามสถานการณ์”

ปิดท้ายที่สาวห้าว “ขวัญ” ปัณฑิรา เมื้องจันทร์ ปี 2 จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตัวแทนสมาชิกชมรมดินสอสีขาวจันทรเกษมคนสุดท้าย ร่วม แจมว่า “ปกติเป็นคนใจร้อน มีน้ำใจก็ไม่รู้จักแสดง ออกเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น การได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชมรมดินสอสีขาวทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น ได้รู้จักความสุขจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่คำว่าขอบคุณ แค่เห็นผู้อื่นมีความสุขก็รู้สึกดีใจแล้ว ดังนั้นเชื่อว่ากิจกรรมค่ายอบรมแกนนำครั้งนี้ จะช่วยให้เพื่อนๆ ได้รู้จักตัวเอง ได้รู้จักความสุขจากการให้เป็นเช่นไร กิจกรรมครั้งนี้ พวกเราทุกคนไม่ได้หวังจะเป็นตัวอย่างที่เพียบพร้อม ขอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆ มัธยมได้เห็น จะนำไปเป็นแบบอย่างหรือไม่ ไม่สำคัญ เท่ากับพวกเขาได้เห็นว่าในสังคมยังมีพี่ๆ ที่มีหัวใจพร้อมจะให้ และหวังดีโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง”

เห็นหนุ่มๆ สาวๆ ชาวชมรมดินสอสีขาว จันทรเกษมต่างคิดดีทำดีแบบนี้แล้ว “นายว้าก” ขอปรบมือเป็นกำลังใจให้ดังๆ พร้อมกับส่งแรงใจให้มีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมให้ผลิดอกออกผลไปในทุกๆกลุ่มก้อนของสังคมไทย

จะห่วงก็แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ ไม่รู้เมื่อไหร่จะคิดดีๆ ทำดีเพื่อสังคมไทยเสียที

รู้จัก “อายเด็ก” บ้างก็คงจะดีน่ะ...!!!


นายว้าก/รายงาน

8 มี.ค. 2557 11:50 8 มี.ค. 2557 11:50 ไทยรัฐ