วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เมืองคอนลุยทำฝนหลวง 15มี.ค. แก้ภัยแล้งในพื้นที่

เมืองคอนลุยทำฝนหลวง 15มี.ค. แก้ภัยแล้งในพื้นที่

  • Share:

ภัยแล้งพื้นที่นครศรีธรรมราช ส่อวิกฤติ เริ่มทำฝนหลวง 15 มี.ค. ขณะที่กรมชลฯ สั่งปิดประตูระบายน้ำออกสู่ทะเลทุกบาน ป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำ....

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2557 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน ปี 2557 ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตั้งคณะทำงานเป็น 7 คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น

ประกอบด้วย น้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน ให้ชลประทานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ น้ำดื่ม/น้ำประปาในเขตชุมชน และในเขตเทศบาล ให้ท้องถิ่นจังหวัดและการประปาส่วนภูมิภาค รับผิดชอบ น้ำอุปโภค-บริโภค นอกเขตชลประทานและทั่วไป ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดรับผิดชอบ การปฏิบัติการฝนหลวงให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบ ไฟไหม้บ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ และอาชญากรรมในช่วงหน้าแล้ง ให้ตำรวจภูธรจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดรับผิดชอบ  พร้อมกำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลเดือนละ 3 ครั้ง ทุกวันที่ 10, 20 และ 30 ของเดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 2557 หรือจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ขณะนี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ได้ตั้งฐานปฏิบัติ ณ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี โดยรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป ในส่วนของภาคใต้ตอนล่าง ตั้งฐานปฏิบัติการ ณ จ.สงขลา โดยมีการสนับสนุนบินปฏิบัติการทำฝนหลวงในเขตพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ในเขต จ.นครศรีธรรมราช ด้วย

นายยรรยง โกศลกาญจน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้ลำคลองหลายสายเริ่มแห้งขอด ขณะที่บางสายมีน้ำไหลผ่านเพียง 30% เท่านั้น เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสร้างทำนบ ฝายน้ำล้น เพื่อชะลอการไหลของน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาที่มีความลาดชันสูง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง คือ อ่างห้วยน้ำใส อ่างคลองดินแดง และอ่างคลองกะทูน มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ระดับน้ำในลำคลองต่างๆ ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 30 เซนติเมตร จึงได้มีการปิดประตูระบายน้ำทุกบานที่ไหลออกสู่ทะเล เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามายังพื้นที่น้ำจืด ในขณะที่การปลูกข้าวนาปีบางส่วน ที่เพาะปลูกหลังน้ำลดประมาณ 80,000 ไร่ ยังต้องการใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว ส่วนผู้ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วขอความร่วมมือเกษตรกร ให้หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวนาปรัง และให้ไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยแทน จะได้ผลดีกว่า.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้