วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การเมืองทำพิษ งดจัดงานกาชาด57

สภากาชาดไทยประกาศงดจัดงานกาชาด ปี 57 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่อำนวย อีกทั้งยังคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและเจ้าหน้าที่...

สภากาชาดไทย โดยกองอำนวยการจัดงานกาชาด ได้ออกประกาศงดการจัดงานกาชาด ประจำปี 2557 ระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าไปปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยและหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าร่วมออกร้าน ในงานกาชาดประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2557 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา วัดเบญจมบพิตร และถนนราชดำเนินนอก

อีกทั้งสภากาชาดไทยยังคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครจากทุกหมู่เหล่า รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนงานกาชาดในช่วงระยะเวลาของการจัดงาน จึงของดการจัดงานกาชาดประจำปี 2557

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร.0 – 2256 – 4440-3 และ 0 – 2255 – 9911.

 

สภากาชาดไทยประกาศงดจัดงานกาชาด ปี 57 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่อำนวย อีกทั้งยังคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและเจ้าหน้าที่... 8 มี.ค. 2557 08:49 8 มี.ค. 2557 09:34 ไทยรัฐ