วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตือน 5 ปัจจัยเสี่ยงจ่อกระทบปศุสัตว์ไทย

เตือน 5 ปัจจัยเสี่ยงจ่อกระทบปศุสัตว์ไทย

  • Share:

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 5 ปัจจัยด้วยกัน คือ 1.สายพันธุ์สัตว์ของไทยที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อลดอัตราการพึ่งพาการนำเข้า 2.วัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งยังมีผลกระทบเนื่องจากมีวัตถุดิบหลายชนิดที่ไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  3.โรคระบาดในสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ 4.คุณภาพความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ที่จะต้องได้รับมาตรฐานตามหลักสากล และ 5.ด้านการดูรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของการประกอบการ และเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่จะต้องเป็นสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ข้อ  ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมปศุสัตว์จะต้องพัฒนาการผลิตของตัวเองและสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยแล้ว ส่วนภาครัฐต้องสนับสนุนงานวิจัยด้านปศุสัตว์ให้มากขึ้นจนสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การวิจัยในเชิงนโยบายก่อนกำหนดเป็นโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตร เพื่อให้นโยบายต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อเป้าหมาย นอกจากนี้ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ที่จะต้องมีความเข้มงวด การจัดระบบโซนนิ่งเพื่อแก้ปัญหาผลผลิต และสร้างพื้นที่เหมาะสมกับการทำปศุสัตว์ “ที่สำคัญคือ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในแต่ละสินค้าโดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องดูแลสินค้าเกษตรแต่ชนิดอย่างเป็นระบบ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้