วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นย.เปิดหน่วยรับเยาวชนใต้เข้าทัศนศึกษา

เยาวชนแดนใต้ เยี่ยมชมหน่วยนาวิกโยธิน สัตหีบ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อให้เยาวชนเปิดโลกทัศน์ เข้าใจทัศนคติที่ดีต่อทหาร ภารกิจการป้องกันและการพัฒนา...

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.57  พล.ร.ต.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะนายทหารใช้ผู้ใหญ่ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะเยาวชนไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 40 คน ที่เดินทางเข้าทัศนศึกษา และเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 4/2557 โดยการนำของ น.อ.บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือที่พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

โดย พล.ร.ต.ธนะกาญจน์ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการที่มีความมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดนได้เข้าใจทัศนคติที่ดีต่อทหาร มาเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่าเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายของศาสนา และวัฒนธรรมรวมถึงการรับทราบภารกิจของกองทัพเรือด้านการป้องกัน และพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อเยาวชน และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และพร้อมร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้ และที่สำคัญเยาวชนยังได้สัมผัสถึงดินแดนแหล่งกำเนิด และแหล่งผลิตทหารนาวิกโยธินที่ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนชายแดนภาคใต้จะสงบได้หรือไม่นั้น อยู่ที่เยาวชนเหล่านี้ซึ่งถือเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมกันสรรสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นได้.

เยาวชนแดนใต้ เยี่ยมชมหน่วยนาวิกโยธิน สัตหีบ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อให้เยาวชนเปิดโลกทัศน์ เข้าใจทัศนคติที่ดีต่อทหาร ภารกิจการป้องกันและการพัฒนา... 7 มี.ค. 2557 16:27 ไทยรัฐ