วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องคมนตรีหนุน สธ. ตั้ง 'โรงพยาบาลคุณธรรม'

องคมนตรี หนุนกระทรวงสาธารณสุข สร้าง "โรงพยาบาลคุณธรรม" เพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาล และศรัทธาประชาชน เชื่อทำได้ง่าย เนื่องจากมีพื้นฐานของความเสียสละเป็นทุนเดิม...

วันนี้ 7 มี.ค. 57 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลคุณธรรมว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากสังคมโลก เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งเกิดปัญหาสุขภาพ ประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวิกฤติคุณธรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก เช่น เรื่องธรรมนิยม ประชาชนในอดีตให้ความสำคัญผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า แต่ปัจจุบันกลายเป็นระบบธนนิยมคือให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีอำนาจและความ ร่ำรวยแทน ในอดีตเคยรักสันโดษ กลับเป็นวัตถุนิยม บริโภคนิยม เป็นต้น ประชาชนทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งทำงานกับประชาชน มีพื้นฐานของความเสียสละเป็นทุนเดิม และมีระบบกำกับดูแลคุณภาพโรงพยาบาลรวมทั้งคุณภาพการบริหารและการบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital) เพื่อเป็นตัวอย่างของสังคม

โดยที่มาของแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม และน่าจะเป็นทิศทางของการดึงสภาพสังคมไทยในอดีตซึ่งเต็มไปด้วยสังคมแห่งน้ำใจกลับคืนมา โดยได้นำแนวคิดไปใช้ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม ดำเนินการที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร มาแล้ว 4 ปี และประสบผลสำเร็จ นักเรียนที่มีประมาณ 2,000 คน มีผลการเรียนดีขึ้น ไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนชื่อดังก็สามารถสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ แก้ไขปัญหาสารเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ไม่มีปัญหาเด็กทะเลาะกัน ทำให้ผู้ปกครองมีความสุขและมีการตั้งชมรมผู้ปกครองจิตอาสา เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน ขณะนี้กำลังขยายเพิ่มในโรงเรียนอีก 50 กว่าแห่ง และขยายผลไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทำให้เพิ่มเด็กดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม จึงเชื่อว่าโรงพยาบาลคุณธรรมสามารถดำเนินการได้จริง

ขั้นตอนการดำเนินการเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องร่วมกันกำหนดหลักคุณธรรมของโรงพยาบาลขึ้นมา และพร้อมที่จะเปลี่ยน โดยทำให้เป็นนโยบายและเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกวิชาชีพ ลงมือปฏิบัติตามที่ทุกคนร่วมกำหนด สอดคล้องกับภาระบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ จิตอาสาในรูปของชมรมต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบ แต่เป็นประโยชน์สังคม ซึ่งมั่นใจการมีโรงพยาบาลคุณธรรม จะเกิดผลอย่างน้อย 4 เรื่องได้แก่ ความรักความสามัคคี การประหยัดลดการสูญเสียทรัพยากร คุณภาพการบริการการรักษาพยาบาลดีขึ้น ได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชน ขณะนี้มีโรงพยาบาลชลบุรีได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว  พบว่าบุคลากรมีความสุขในการทำงาน ประชาชนมีความสุขเมื่อไปใช้บริการ

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงฯจะนำไปดำเนินการพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสุขจากคุณภาพบริการ รวมทั้งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารควบคู่กันไปด้วย มั่นใจว่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม.

องคมนตรี หนุนกระทรวงสาธารณสุข สร้าง "โรงพยาบาลคุณธรรม" เพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาล และศรัทธาประชาชน เชื่อทำได้ง่าย เนื่องจากมีพื้นฐานของความเสียสละเป็นทุนเดิม... 7 มี.ค. 2557 16:15 7 มี.ค. 2557 17:27 ไทยรัฐ