วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐบาล น้อมรับศาลปกครองตัดสิน คืนตำแหน่ง เลขาฯสมช.ให้'ถวิล'

รัฐบาล น้อมรับศาลปกครองตัดสิน คืนตำแหน่ง เลขาฯสมช.ให้'ถวิล'

  • Share:
นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาฯ นายกฯ เผย รัฐบาลน้อมรับ คำตัดสินคืนตำแหน่ง เลขาฯ สมช.ให้นายถวิล เปลี่ยนศรี


วันที่ 7 มี.ค. นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลน้อมรับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยพร้อมที่จะปฏิบัติตาม จะดำเนินการให้นายถวิล เปลี่ยนศรี กลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ย้อนหลังไปตั้งแต่ วันที่มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตาม การออกคำสั่งย้อนหลังดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คือ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คนปัจจุบัน คือ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก่อนที่จะถูกย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ ซึ่งจะต้องพิจารณาย้าย พล.ท.ภราดร ให้ไปดำรงตำแหน่งที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกัน

นายสุรนันทน์ กล่าวต่อว่า ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว นอกจากจะต้องมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อยกเลิกคำสั่งเดิม ที่ให้นายถวิล เปลี่ยนศรี มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้โอน นายถวิล เปลี่ยนศรี มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ แล้ว จะต้องดำเนินการแก้ไขคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่า จะเป็นทั้งของ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี  พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร และนายถวิล เปลี่ยนศรี ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบ จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และเป็นไปตามคำพิพากษาต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้