วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขอนแก่นจัดระดมทุนช่วยเหลือชาวนาคาดได้เงิน100กว่าล้าน

ผจว.ขอนแก่น-ผจก.ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือชาวนา โดยให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงินฝาก มั่นใจว่าจะได้มากถึง 100 ล้านบาท...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มี.ค.57 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ร่วมเป็นประธาน ในการระดมเงินทุนสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การระดมเงินบริจาคและสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาของชาวขอนแก่น จะยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. ที่ ธ.ก.ส.ทั้ง 24 แห่ง เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนขอนแก่นนั้นได้แสดงออกถึงความห่วงใย และการมีน้ำใจต่อกันในช่วงภาวะวิกฤติของปมปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นผลกระทบกับคนไทยอย่างแท้จริง ซึ่งจากข้อมูลตัวเลขเกษตรกรชาวขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการฯประจำปี 2556/2557 นั้นพบว่า ยังคงมียอดเงินคงค้างที่จะต้องจ่ายให้กับชาวนาขอนแก่นอีกรวมกว่า 1,695 ล้านบาท จากจำนวน 34,844 ใบประทวน ซึ่งเงินทุนดังกล่าวนี้ อาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งการระดมเงินบริจาค และการสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาไทยนั้นจะดำเนินการไป จนถึงวันที่ 8 มีนาคม โดยมั่นใจว่าจะได้ยอดเงินรวมไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

ผจว.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า หากผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 บริจาคเงินเข้ากองทุน เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ โดยบริจาคได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 0200-3-3477-582 ธ.ก.ส.สาขาบางเขน รูปแบบที่ 2 สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000.- บาท ขึ้น รูปแบบที่ 3 สมทบเข้ากองทุน ชนิดคืนต้น และมีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป อัตราผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี โดยร่วมบริจาคและสมทบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2557 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมสมทบกองทุนจะได้รับใบสมทบกองทุน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงินคืน พร้อมผลตอบแทน (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสมทบก่อนกำหนด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคและสมทบเข้ากองทุนได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ทั่วประเทศและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-321836-7.

 

ผจว.ขอนแก่น-ผจก.ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือชาวนา โดยให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงินฝาก มั่นใจว่าจะได้มากถึง 100 ล้านบาท... 7 มี.ค. 2557 15:33 7 มี.ค. 2557 19:07 ไทยรัฐ