วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปวีณา'มอบโล่เชิดชูผู้หญิง ในวันสตรีสากลปี 57

พม.จัดงาน "วันสตรีสากล ประจำปี 2557" ภายใต้แนวคิด "แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอ" รมว.พม.มอบโล่รางวัลแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 16 สาขา รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรี และองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมบทบาทสตรี...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 57 นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน "วันสตรีสากล ประจำปี 2557" ภายใต้แนวคิด "แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอ" พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 16 สาขา รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีและองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมบทบาทสตรี ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางปวีณา กล่าวว่า นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ ความเสมอภาค สันติสุข และการพัฒนา จากนั้นเป็นต้นมา ถือเป็นเสมือนจุดกำเนิดของการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี และทำให้สตรีได้มีที่ยืนในสังคม ได้รับการยอมรับ ได้รับการพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย

สำหรับประเทศไทย ถึงแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สตรีจะได้รับการยอมรับให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศมากขึ้น ได้รับการพัฒนาและได้รับความสำคัญอย่างชัดเจน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สตรียังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องสิทธิ โอกาส และการถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นได้ทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีในท้องถิ่นที่ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพชีวิต ได้รับบริการไม่ทั่วถึง เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดสิทธิ และเผชิญอุปสรรคในการแสวงหาโอกาส และความก้าวหน้าที่ทำให้ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

"การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอภาค" เพื่อสร้างความตระหนักต่อสังคมในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิง-ชาย และให้โอกาสผู้หญิงได้มีบทบาท ได้รับสิทธิทางกฎหมาย ได้รับการปฏิบัติอย่างเข้าใจ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทำให้เกิดการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเป็นธรรม เพื่อให้สตรีเป็นพลังอันเข้มแข็ง ที่จะร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน" นางปวีณา กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ หัวข้อ "พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ : เส้นทางไปสู่ความเสมอภาค", การมอบโล่รางวัลแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 16 สาขา รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล, การจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และนิทรรศการของหน่วยงานองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย.

พม.จัดงาน "วันสตรีสากล ประจำปี 2557" ภายใต้แนวคิด "แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอ" รมว.พม.มอบโล่รางวัลแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 16 สาขา รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติสตรี และองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมบทบาทสตรี... 7 มี.ค. 2557 14:34 7 มี.ค. 2557 17:35 ไทยรัฐ