วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สรรพากร แจงสามีภรรยาทำการค้าร่วมกัน ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพากร แจงสามีภรรยาทำการค้าร่วมกัน ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • Share:

สรรพากร แจงสามี-ภรรยา ทำการค้าร่วมกัน มีรายได้ทั้งปีเกิน 1,800,000 บาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีด้วย...

จากกรณีผู้เสียภาษีที่เป็นคู่สามีและภริยาได้ทำกิจการค้าร่วมกัน และมีรายได้ทั้งปีเกินกว่า 1,800,000 บาท มีประชาชนสงสัยว่า มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เพราะในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้สิทธิสามีและภริยา แยกยื่นแบบดังกล่าวได้ ซึ่งทำให้เงินได้ของแต่ละฝ่ายไม่ถึงเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่ิอวันที่ 7 มี.ค.57 กรมสรรพากร ได้ชี้แจงว่า ในกรณีที่สามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการค้าประเภทใดประเภทหนึ่งและมีรายได้ร่วมกัน หากกิจการค้าดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีรายได้ทั้งปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมกัน โดยถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกันในนามของสามีและภริยาทั้งสองฝ่าย ตามมาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2 มาตรา 82 และ มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ สำหรับกิจการค้าใดที่จะถือว่าสามีและภริยาร่วมกันประกอบกิจการ โดยมีรายรับร่วมกันนั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ซึ่งกรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ต่างจากการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ให้สิทธิสามีและภริยาสามารถแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th ไปที่ อ้างอิง > ประมวลรัษฎากร > บทบัญญัติแห่งประมวลฯ > หมวด 3 ภาษีเงินได้ > หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสอบถามที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้