ไลฟ์สไตล์
100 year

ป.ป.ช.ร่อนจดหมาย ยัน เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้ว

ไทยรัฐออนไลน์
7 มี.ค. 2557 11:45 น.
SHARE

ป.ป.ช.ร่อน จม.แจงที่มาชอบด้วย ก.ม. ใช้คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง ยืนยัน ข้อเท็จจริง ระบุ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรรมการต่อประธานวุฒิสภาแล้ว

วันที่ 7 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ส่งหนังสือชี้แจง ความชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านอีเมล์มายังผู้สื่อข่าวทุกแขนง โดยระบุว่า ตามที่ได้มีบุคคลบางกลุ่มยื่นหนังสือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2549 นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอชี้แจง เพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชนทั้งหลายว่า ความชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรากฏชัดเจนตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556 ซึ่งวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ในคดีระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ กับ นายโภคิน พลกุล ที่ 1 นายประชา มาลีนนท์ ที่ 2 นายวัฒนา เมืองสุข ที่ 3 พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ ที่ 4 บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอย เอจี แอนด์ โค เคจี หรือ บริษัท จีดี ยูโรเปียน แลนด์ซิสเต็ม - สไตเออร์ จำกัด ที่ 5 และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ 6 จำเลย โดยวินิจฉัยประการแรก ตามข้อโต้แย้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ ไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ การแต่งตั้งจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หรือไม่

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่นี้ เป็นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวในข้อ 1 กำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับต่อไป โดยให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหา

ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมิได้มาจากการสรรหา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 7 จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการ ให้ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการแต่ประการใด และถือว่าเป็นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในที่สุดศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 10 ปี อันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป

ส่วนการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดนี้ ก็ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภาครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการป.ป.ช.ชี้แจงความชอบด้วยกฎหมายคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาบัญชีทรัพย์สินประธานวุฒิสภา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 22:28 น.