วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระมนู


เรื่องน้ำท่วมโลก มีหลายตำนาน เผ่าชนท้องถิ่นไทยในเอเชียอาคเนย์ เป็นเรื่องน้ำเต้า ถ้าเป็นชนเผ่าอารยธรรมโบราณในตะวันออกกลาง หรือในศาสนายูดาย หรือศาสนาคริสต์ ก็เป็นทำนองเรื่องโนอาห์

อาจารย์วิสุทธ์ บุษยกุล เขียนไว้ในหนังสือ ศรีชไมยาจารย์ พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศ.วิสุทธ์ บุษยกุล คณะอนุกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย จัดพิมพ์ พ.ศ.2545 ว่า

คัมภีร์ศตปถพรามณะ วรรณคดีสันสกฤต 300 ปีก่อนพุทธกาล เล่าว่า มนูเป็นตัวอย่างมนุษย์ที่ดี สวดมนต์บวงสรวงเทพเจ้าทุกวัน เช้าวันหนึ่ง มนูกำลังล้างมือ เขาเห็นปลาตัวเล็กๆตัวหนึ่งในภาชนะที่ใช้ตักน้ำ

“ขอให้ท่านช่วยเรา” ปลาบอก “แล้วต่อไปเราจะช่วยท่าน” “จะให้ช่วยอย่างไร” มนูถาม

“ตราบเท่าที่เรายังเป็นปลาตัวเล็กๆ ผู้จะก่อความพินาศให้แก่เรานั้นมีมากนัก เพราะปลาย่อมกินปลาด้วยกัน ท่านจงเลี้ยงเราในภาชนะของท่าน เมื่อเราโตเต็มภาชนะ ท่านจงขุดบ่อเลี้ยงเราไว้ในบ่อ

และเมื่อเราโตกว่าบ่อ อันตรายจากปลาตัวอื่นก็จะไม่มีแก่เรา ท่านจงนำเราไปปล่อยลงทะเล”

มนูเลี้ยงปลาจนโตคับบ่อ เขาก็เอาไปปล่อยทะเล ปลาบอกว่า ต่อไปน้ำจะท่วมโลก ให้เตรียมเรือใหญ่ไว้

ต่อมาไม่นาน ฝนก็ตกหนักมากจนน้ำท่วมหมดไปทั้งโลก มนูก็เข้าไปอยู่ในเรือ ปลาใหญ่ตัวนั้นก็ว่ายมาหา บอกให้มนูเอาเชือกเรือผูกไว้กับครีบ ลากเรือไปยังยอดเขาแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ มนูผูกเชือกเรือไว้กับต้นไม้บนยอดเขา

น้ำท่วมโลกเป็นเวลานาน คนตายหมดไปทั้งโลก เมื่อน้ำลดมนูเป็นมนุษย์คนเดียวที่รอดชีวิต

ถึงตอนนี้ อาจารย์วิสุทธ์ เขียนว่า ตำนานกล่าวว่ามนูเป็นมนุษย์ แต่ไม่กล่าวถึงบิดามารดา

บางคัมภีร์สันสกฤต กล่าวว่า มนูกำเนิดจากพรหม (เผ่าพันธุ์เดียวกับยักษ์ทศกัณฐ์) บางคัมภีร์ว่า มนูเป็น “พรหมัน” โดยตรง บางคัมภีร์ว่า มนูเกิดจากสูรยเทพ คัมภีร์นิรุกตะ ว่า มนูเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในสวรรค์

คัมภีร์ดาราศาสตร์ คัมภีร์บุราณะ ถือว่ามนูเป็นผู้ครองจักรวาล ในชั่วอายุของพระพรหมองค์หนึ่ง จะมีพระมนูผู้ครองจักรวาล 14 องค์ คัมภีร์เหล่านี้ ล้วนแต่เล่าว่า มนูเป็นมนุษย์ผู้ชาย ไม่กล่าวถึงมนุษย์ผู้หญิงสักคำเดียว

หนึ่งปีต่อมา หลังน้ำท่วมโลก หญิงสาว (ซึ่งก็ต้องสวย) คนหนึ่ง ก็มาหามนู เธออ้างว่าเธอเป็น “ธิดาแห่งมนู”

“เป็นไปได้อย่างไร” มนูสงสัย

หญิงสาวอธิบาย...เธอเกิดจากเนยใน และนมเปรี้ยว ที่มนูใช้บวงสรวงสักการะเทพเจ้าทุกวัน

และเมื่อชายหญิงอยู่ด้วยกัน ก็เกิดลูกด้วยกัน เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งหลายในโลกทุกวันนี้

มนุษย์ มาจากรูปศัพท์ มานวะ แปลได้หลายอย่าง ตั้งแต่ ผู้เกี่ยวข้องกับมนู ของมนู ของสำนักมนู ตามแนวคำสอนของมนู ผู้สืบเชื้อสายมาจากมนู
อาจารย์วิสุทธ์ บอกว่า ไทยเรารับเอาคำนี้มาใช้ในภาษาไทย เขียนว่า มานพ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้คำนิยามสั้นๆว่า “คน”

ตำนานพระมนู ผมชอบความมีน้ำใจ เลี้ยงปลาไว้เป็นเพื่อน และเมื่อเกิดเหตุร้าย เพื่อนก็หันมาช่วยให้พ้นภัย

ศัพท์ผูกเชือกไว้กับครีบปลา อาจารย์วิสุทธ์ ทักว่า ครีบปลาเป็นศัพท์สันสกฤต แปลได้ว่า “นอ” เหมือนนอแรด ผมจึงคิดเอาเองว่า ปลาที่คนชอบเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่ ชนิดหนึ่ง คือปลาแรด

ถ้าเป็นปลาแรด ก็ต้องถือว่าเป็นปลาที่ทำบุญคุณไว้กับมนุษย์ ถ้าไม่มีปลาแรด เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คงจะไม่เกิดขึ้นได้ในโลก...มนุษย์ที่เชื่อเรื่องนี้ มีปลาให้กินหลายชนิด จะเว้นปลาแรดไว้สักชนิด ก็คงไม่หนักหนา...

เกิดมาเป็นมนุษย์ อกตัญญ ไม่รู้คุณปลา ก็เสียทีที่เกิดมาเป็น เชื้อสายพระมนู

พระพุทธเจ้าสอนว่า ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี มนุษย์ เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นคนดี และความดีหนึ่ง ก็คือ ความกตัญญูรู้คุณชาติบ้านเมือง

การลาออกอีกครั้ง ของนายกปู ก็คือความกตัญญูรู้คุณชาติบ้านเมือง ไม่เพียงมวลมหาประชาชนเขาเรียกร้องต้องการ ประชาชนคนพวกไม่เอาไหน ก็เรียกร้องต้องการ ความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนาน จนถึงขั้นแยกแผ่นดินกันอยู่...จะได้จบๆลงเสียที

ก็ใครที่ไหน เชื้อสายพระมนูด้วยกัน.


กิเลน ประลองเชิง

7 มี.ค. 2557 10:06 7 มี.ค. 2557 10:06 ไทยรัฐ